Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Gör en anmälan om bedrivande av taxi- eller godstrafik

Med ett person- eller godstrafiktillstånd får du också bedriva taxitrafik men då behöver du göra en anmälan om bedrivande av taxitrafik till Traficom. Du ska även göra en anmälan om bedrivande av godstrafik om du transporterar gods med ett annat fordon än en buss och fordonets eller fordonskombinationens totalmassa är över 2,5 ton men högst 3,5 ton.

Använd denna tjänst när

  • Du gör an anmälan om bedrivande av taxitrafik
  • Du gör en anmälan om bedrivande av godstrafik med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 2,5 ton men högst 3,5 ton.
  • Du återkallar en anmälan (utan avgift)

Anmälan om taxi- eller godstrafik(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Avgiftsbelagd

1:

Gör en anmälan om bedrivande av taxi- eller godstrafik via e-tjänster.

2:

Om du har ett giltigt person- eller godstrafiktillstånd kan du börja bedriva taxitrafik genast när din anmälan har inkommit till Traficom. Om du håller på att komma in i branschen kan du göra anmälan samtidigt som du ansöker om ett person- eller godstrafiktillstånd. Du får dock börja bedriva taxitrafik först när du beviljats person- eller godstrafiktillståndet.

3:

Att anmälan har antecknats i registret meddelas till dig per e-post.

4:

Fakturan för anmälan skickas till dig separat per post.

Alternativ servicekanal

Du kan skicka blanketten som du skrivit ut och fyllt till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafiktillstånd, PB 320, 00059 TRAFICOM.