Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Gör en anmälan om betal-tv

Anmälan om betal-tv-verksamhet ska göras om tillhandahållande av betal-tv, om den som levererar tjänsten är etablerad i Finland. Anmälan görs på en elektronisk blankett. Traficom ska utan dröjsmål underrättas om sådana förändringar i verksamheten som är relevanta för de anmälda uppgifterna och om avslutande av verksamheten. Också dessa anmälningar görs på en elektronisk blankett.

Använd denna tjänst om

1

Du inleder en betal-tv-erbjudande tjänst

  • Med betal-tv avses en tjänst där en verksamhetsutövare tillhandahåller linjära betal-tv-tjänster i ett markbundet digitalt masskommunikationsnät med hjälp av ett avkodningssystem.
2

Det skett ändringar i tidigare anmälda uppgifter. En ändringsanmälan ska t.ex. göras om:

  • Kontaktuppgifterna för företaget / föreningen / näringsidkaren som bedriver betal-tv-verksamhet har ändrats
  • Kontaktpersonen har ändrats eller kontaktuppgifterna för tidigare anmäld kontaktperson har ändrats
  • Det har skett ändringar i tjänster som erbjuds kunderna
3

Du avslutar tidigare anmäld betal-tv-verksamhet

Anvisningar för den som gör anmälan

För vilken verksamhet gäller anmälningsskyldigheten?

Anmälan om betal-tv-verksamhet ska göras om tillhandahållande av betal-tv, om den som levererar tjänsten är etablerad i Finland.

  • Med betal-tv avses en tjänst där en verksamhetsutövare tillhandahåller linjära betal-tv-tjänster i ett markbundet digitalt masskommunikationsnät med hjälp av ett avkodningssystem.

Vilka aktörer gäller anmälningsskyldigheten?

Anmälningsplikten gäller endast tjänsteleverantörer som är etablerade i Finland. Tjänsteleverantören anses ha etablerat sig i Finland, om

  1. verksamhetsutövarens huvudkontor finns i Finland och besluten om programtablåer eller programkataloger fattas i Finland, eller
  2. verksamheten har en betydande koppling till Finland och besluten om programtablåer eller programkataloger, de anställdas arbetsplats, inledande av verksamhet, ekonomiskt betydelsefull verksamhet, en satellitsändningsstation eller satellitkapacitet eller någon motsvarande omständighet.

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri