Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som samlar in och hanterar personuppgifter för att utföra sina lagstadgade uppgifter. Du har rätt att se personuppgifterna som gäller dig och om du upptäcker fel eller brister i personuppgifterna kan du begära att uppgifterna korrigeras. Som inloggad användare kan du se dina uppgifter i tjänsten Mina ärenden.

Använd denna tjänst om

  • du vill se dina fordonsuppgifter
  • du vill se dina farkost- och fartygsuppgifter
  • du vill se dina körkorts- och körrättsuppgifter
  • du vill skriva ut ett körkortsutdrag
  • du vill se och skriva ut dina uppgifter om yrkeskompetens i vägtrafiken
  • du vill se dina uppgifter om sjöfartsbehörigheter •du vill skriva ut ett sjötjänstutdrag
  • du vill få tillgång till dina personuppgifter som registrerats i Traficoms övriga register
  • du vill rätta inexakta eller felaktiga personuppgifter som gäller dig eller komplettera eventuella bristfälliga personuppgifter
  • du vill granska dina förbud mot utlämnande av uppgifter
  • du vill ändra dina förbud mot utlämnande av uppgifter