Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Med registreringsnummer eller identifieringsnummer (tillverkningsnummer) kan du utan kostnad kontrollera tekniska och fordon skatt uppgifter om ett fordon som antecknats i trafik- och transportregistret. Ägar- och historikuppgifter är avgiftsbelagda.

Tjänsten innehåller följande uppgifter

 • tekniska uppgifter (avgiftsfria)
 • besiktningsuppgifter (avgiftsfria)
 • skatteuppgifter (avgiftsfria)
 • ägarens och innehavarens namnuppgifter (avgiftsbelagda)
 • historikuppgifter (avgiftsbelagda)

I tjänsten kan du även betala skatt som har förfallit eller som kommer att förfalla till betalning.

Informationsinnehållet i registeruppgifterna varierar beroende på fordonsslag och tidpunkten för fordonets registrering. Uppgifterna kan innehålla begränsningar för utlämnande av information, varvid Traficom inte kan utlämna personuppgifter i anslutning till fordonsuppgifterna. Detta påverkar inte avgiften som tas ut för sökning av registeruppgifter.

Detta krävs för att använda tjänsten

 • För att använda tjänsten Mina ärenden krävs det att du identifierar dig med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 • För att betala fordonsskatten behöver du nätbankskoder.
 • Fordonet som söks har införts i trafik- och transportregistret.
 • För att öppna pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis på webben på adressen  www.adobe.com/se (Extern länk).

Observera

 • Avsikten är att uppgifterna i tjänsten används i samband med konsumenters fordonshandel för att säkerställa att fordonsuppgifterna eller ägaren är tillförlitliga, exempelvis genom att kontrollera att försäljaren äger fordonet. Uppgifter som hämtas i tjänsten får inte användas på ett sätt som strider mot lagen eller i sådant syfte som kan äventyra personers integritetsskydd.
 • Endast identifierade personkunder kan använda tjänsten.
 • Antalet sökningar i tjänsten är begränsade.
 • Tjänsten innehåller registeruppgifter om fordon från cirka 1989. 
 • Den skattskyldiges namn visas inte i skatteuppgifterna. I stället för namnet syns det i tjänsten om det är fråga om fordonets "nuvarande", "tidigare" eller "senaste" skattskyldiga.
 • Beskattningsuppgifterna visas för fordon som har ett giltigt registreringsnummer.
 • Ägarhistoriken innehåller uppgifter om den senaste fysiska person som var ägare till fordonet. I fråga om övriga ägare, och om det tidigare ägarskapet har upphört för mer än fem år sedan, syns endast ägarskapets roll och tidsperiod i historiken. Uppgifter om organisationer som ägare ges däremot alltid.
 • Endast namnuppgifterna visas för ägare, innehavare och anmälda för överlåtelse.
 • Personuppgifter visas inte om det gått 10 år eller mer sedan fordonets slutliga avställning eller om uppgifterna innehåller andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter.
 • De avgiftsbelagda historikuppgifterna om fordonet innehåller historik om ägare, besiktning, försäkring, avställning och användning. 
 • En överlåtelseanmälan betyder att den i registret antecknade ägaren till fordonet har sålt fordonet vidare och anmält detta till Traficom.
 • Förutom registrerings- eller identifieringsnummer (tillverkningsnummer) är även fordonsslag ett sökvillkor. När man söker en fyrhjuling ska man välja motorcykel som fordonsslag.