Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Upphörande av registrarverksamhet

Om du vill sluta bedriva verksamheten som registrar eller om din företagsverksamhet annars upphör, kontakta oss per e-post: fi-domain-tech(at)traficom.fi. Till samma adress kan du också anmäla andra ändringar i din verksamhet eller i dina kontaktuppgifter.