Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

WLTP-test

Sättet att mäta utsläpp från nya personbilar ändras stegvis fram till år 2021. Ändringen av mätningsmetoden inverkar inte på det befintliga bilbeståndet.

Sättet att mäta utsläpp från nya personbilar ändras stegvis fram till år 2021. Ändringen av mätningsmetoden inverkar inte på det befintliga bilbeståndet.

De första personbilarna med utsläppsvärden enligt den nya mätmetoden introducerades i trafiken under slutet av 2017. Under övergångsperioden anges CO2-utsläppen för nya personbilar både enligt den gamla och den nya mätningsmetoden i trafik- och transportregistret.

Mätmetoden för koldioxidutsläpp ändrades så att CO2-värdet beskriver bilens utsläpp mer korrekt än hittills.

I den nya mätningsmetoden bestäms CO2-värdet för en enskild bil bland annat enligt den tilläggsutrustning bilen har. I fortsättningen ska varje bil ha ett eget personligt och mer sanningsenligt CO2-värde.

 

Uppdaterad