130 valkohattuhakkeria 30 maasta testasi 5G-teknologian kyberturvallisuutta viime viikonloppuna globaalissa hackathonissa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus ja Huoltovarmuuskeskus järjestivät 18.–20.6.2021 kansainvälisen verkkotapahtuman, johon kuului päättäjille suunnattu webinaari ja 5G Cyber Security Hack 2021 -kyberturvallisuushackathon. Hackathonin haastekumppaneita olivat Cisco, Ericsson, Nokia sekä PwC Finland ja Aalto-yliopisto. Tapahtuman tavoitteena oli varmistaa 5G-verkkojen ja niihin perustuvien palvelujen toimivuus ja kyberturvallisuus sekä edistää turvallisuuden parantamista.

Päättäjille suunnatun webinaarin ja hakkereille järjestetyn hackathonin tarkoituksena oli varmistaa 5G-verkkojen ja 5G-pohjaisten palvelujen toimivuus, edistää niiden kehittämistä sekä parantaa kaikkien osapuolten osaamista ja kyvykkyyksiä. Virtuaalihackathoniin osallistui noin 130 kyberturvallisuuden huippuosaajaa 30 eri maasta.

Nämä valkohattuhakkerit testasivat viikonlopun ajan 5G-verkkojen ja  laitteiden turvallisuutta. Tapahtumassa tehdyt havainnot auttavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja järjestelmiään. Tietoja voidaan hyödyntää myös 5G-standardointityössä teknologian kyberturvallisuuden parantamiseksi. 

Hackathonin järjestivät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus ja Huoltovarmuuskeskus. Tapahtuma kokosi yhteen kyberturvallisuusalan ammattilaisia eri puolilta maailmaa ja antoi heille mahdollisuuden tutustua johtaviin 5G-teknologioihin. Tapahtuman yritys- ja yhteisökumppaneina olivat Cisco, Ericsson ja Nokia, Aalto-yliopisto, PwC Finland sekä Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

Suomi on luonteva innovaatiokeskus 5G:n kyberturvallisuusyhteistyölle

5G-teknologia on tulevaisuudessa yhteiskunnan peruspilareita. Teknologiset mullistukset muokkaavat maailmaa, ja tulevaisuuden digitaalinen yhteiskunta perustuu luottamukselle ja kyberturvallisuudelle. Uusien teknologioiden hyödyntäminen luo uutta, innovaatioihin perustuvaa liiketoimintaa ja uusia palveluja. Viestintäverkkojen turvallisuus on entistä tärkeämpää myös digitaalisen yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta.

Suomessa yhteistyö julkisen sektorin, yritysten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden välillä on tiivistä ja ketterää. Tämä toimintatapa on ainutlaatuinen ja mahdollistaa kyberturvallisuuden tehokkaan kehittämisen. Hackathonissa testattiin yhteistyössä 5G-pohjaisia palveluja, joita tullaan käyttämään lähitulevaisuudessa.

”Suomi on 5G:n kärkimaita. Hackathonin avulla saamme tietoa 5G-verkkojen mahdollisista haavoittuvuuksista, jotta ne pystytään korjaamaan. Näin estämme sen, etteivät hyökkääjät pääse käyttämään haavoittuvuuksia hyväkseen. Saadut opit auttavat meitä tekemään päätöksiä siitä, miten 5G-toimijoita ja -verkkoja säännellään Suomessa. Haluamme varmistaa sujuvan siirtymän tulevaisuuden digitaaliseen yhteiskuntaan rakentamalla yhä parempaa yhteistyötä 5G-toimijoiden, tiedeyhteisön, palveluntarjoajien ja hakkereiden välille. Kaikilla näillä on tärkeä rooli verkkojemme turvaamisessa sekä toimivan ja turvallisen digitaalisen yhteiskunnan rakentamisessa”, sanoo Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

”Hackathon on keino rakentaa verkostoja, pysyä uuden teknologian eturintamassa ja saada käytännön tietoa teknologiasta sekä siihen liittyvistä riskeistä. Haluamme pysyä mukana uuden teknologian kehityksessä ja selvittää, miten sitä hyödynnetään käytännön sovelluksissa ja mihin riskeihin meidän on varauduttava.”

Kyberturvallisuus oletusasetuksena

5G-kyberturvallisuushackathon toteutettiin yhteistyössä Ciscon, Ericssonin, Nokian, PwC:n ja Aalto-yliopiston kanssa. Kumppanit antoivat työstettäväksi neljä mielenkiintoista 5G-teknologiaan ja sen sovelluksiin liittyvää haastetta, joiden parissa hakkerit pääsivät testaamaan tapahtumakumppanien tuotteita ja ratkaisuja. 

”Ciscolle kyberturvallisuus on kaiken perusta. Se otetaan ratkaisuissamme huomioon alusta lähtien, ei liimata päälle jälkikäteen. 5G-arkkitehtuurimme ei ole tässä suhteessa poikkeus, ja olikin hienoa päästä tässä tapahtumassa kehittämään kyberturvallisuuttamme entisestään yhdessä alan julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. 5G on avainteknologia, joka tulee muokkaamaan tulevaisuuttamme, mutta sen käytön on oltava turvallista”, sanoo Janne Tägtström, Ciscon Suomen ja Baltian alueen toimitusjohtaja.

Hackathonista kertyneet havainnot ja opit auttavat tapahtumakumppaneita kehittämään tuotteitaan. Saatua tietoa voidaan hyödyntää myös 5G-teknologian standardoinnissa.

”5G Cyber Security Hackin parasta antia meille on ollut vuoropuhelu laajemman tietoturvayhteisön kanssa ja sitä kautta hieno lisä päivittäiseen tietoturvaan liittyvään työhömme. 5G:stä on kasvamassa digitaalisen yhteiskunnan kulmakivi ja tavat käyttää 5G:tä kehittyvät jatkuvasti. 5G on tähän mennessä turvallisin viestintäteknologia. Se parantaa entisestään vahvan 4G-verkon turvallisuus- ja tietosuojaominaisuuksia ja olemme sitoutuneita ketterään kehitykseen verkkojen ja yksityisyyden suojaamiseksi. Tästä hyvä esimerkki on 5G Cyber Security Hack, josta saimme arvokasta palautetta huippuhakkereilta ja kyberturvallisuuden ammattilaista, kun he pääsivät testaamaan taitojaan 5G-teknologiamme kanssa”, sanoo Mikko Karikytö, Chief Product Security Officer and Head of Network Security, Ericsson.

Kyberturvallisuus olennainen osa uusia 5G-pohjaisia palveluja

Kuluttajille tarjottavien nopeiden laajakaistayhteyksien lisäksi 5G-teknologia tulee olemaan avainasemassa monilla yhteiskunnan eri aloilla, kuten teollisuudessa, terveydenhuollossa ja logistiikassa, joissa se tarjoaa tehokkaan alustan uusille digitaalisille palveluille ja ratkaisuille. Siksi uuden teknologian kyberturvallisuuden varmistaminen onkin olennainen osa yhteiskuntavastuuta.

”5G yhdistää niin tämänhetkiset kuin tulevaisuuden sovellukset ja käyttökohteet. Olemme yhä riippuvaisempia toimivista viestintäverkoista, sillä monilla 5G-ratkaisuilla on merkittävä vaikutus arkeemme ja yhteiskunnan toimintaan.  Uudet turvallisuusuhat hyödyntävät uusien teknologioiden laajempaa jalanjälkeä ja tietoturva — laitteista runkoverkkoihin — on välttämätöntä, jotta pystymme rakentamaan resilienttejä verkkoja ja palveluja. Nokian ratkaisuissa tietoturvasta ei ole tingitty. On ollut hienoa osallistua 5G Hackathon -tapahtumaan, jossa saimme haastetehtävämme avulla arvokasta tietoa tulevaisuuden hyökkäysten rajapinnoista. Tämä auttaa meitä tekemään tuotteistamme entistä turvallisempia”, sanoo Nokian matkapuhelinverkot yksikön turvallisuusjohtaja Niklas Lindroos.

Eri toimijoiden, kuten yritysten, tutkijoiden, hakkereiden, ratkaisukehittäjien ja viranomaisten, välisestä yhteistyöstä voi olla merkittävää hyötyä, sillä kaikkien tavoitteena on tehdä tulevaisuuden verkoista ja palveluista turvallisia.

”PwC kehittää ja tukee 5G-verkon hyödyntämistä yrityksissä. Tämä 5G-tapahtuma kokosi yhteen 5G-infrastruktuurin kehittämisen keskeiset toimijat. Hackathonissa Aalto-yliopisto auttoi meitä osoittamaan, miten yhteiskunnan kannalta kriittisissä palveluissa voidaan onnistua vain, jos 5G-verkko on turvallinen,” korostaa partneri Timo Takalo, PwC Finland.

5G Cyber Security Hackathon 2021 voittajat

Tästä listasta löydät kaikkien haasteiden voittajatiimit ja kansallisuudet.

Lisätietoja

Johtaja Jukka-Pekka Juutinen, Tietoturvailmiöt ja kehitys, Kyberturvallisuuskeskus, p. 029 539 0523, 
jukka-pekka.juutinen(at)traficom.fi
Ylijohtaja Sauli Pahlman, Kyberturvallisuuskeskus, p. 029 539 0577, sauli.pahlman(at)traficom.fi