Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

2019 oli Traficomin rakentamisen vuosi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloitti toimintansa 1.1.2019. Virastouudistuksen tavoitteeksi asetettiin palvelujen, liiketoimintaympäristön ja tiedon hyödyntämisen mahdollistaminen entistä paremmin. Uudistuksella vahvistettiin myös kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin sekä huomioida asiakkaiden tarpeita.

Traficom on liikenteen ja viestinnän vastuullinen ja uudistuva asiantuntija. Edistämme liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä varmistamme laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut Suomessa. Katsomme rohkeasti ja määrätietoisesti tulevaisuuteen. Vauhditamme digiyhteiskunnan innovaatioita ja kokeiluja sekä tuemme kestävää kehitystä elinympäristömme suojelemiseksi. Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen.   

Vuoden 2019 aikana rakensimme ja kehitimme uutta yhteistä toimintatapaa suunnitelmallisesti ja laadimme virastolle uuden toimintastrategian. Sen mukaisesti huolehdimme elintärkeästä ympäristöstä, annamme mahdollisuuden innovatiivisille palveluille sekä varmistamme toimivat ja turvalliset yhteydet. Toimintastrategian painopisteiksi valitsimme kestävän ympäristön, parhaat yhteydet ja vaikuttavan asiakaskokemuksen.

Varmistaaksemme viraston tehtävien toteuttamisen tehokkaasti ja tuloksekkaasti käynnistimme organisoinnin suunnittelun. Osallistimme tähän henkilöstöä monin eri tavoin. Suunnittelun pohjalta uudistimme organisaatiomme 1.1.2020 alkaen neljäksi osaamisalueeksi ja kolmeksi vaikuttavuusverkostoksi. Tällä vahvistamme viraston uudistumiskykyä sekä moninäkökulmaista ajattelua ja päätöksentekoa Erityisesti painotamme tiedon jakamista, vastuullisuutta, yhteisjohtajuutta ja yhteistyötä. 

Lue lisää Traficomin ensimmäisestä toimintavuodesta 2019:

Liikenne- ja viestintäviraston tilinpäätös 2019 (Ulkoinen linkki) 

 

Osana liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä tietyt Liikenneviraston toiminnot yhdistyivät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi 1.1.2019.