Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

5G VIIMA -jättihanke tutkii miten teollinen ympäristö pystyy hyödyntämään digitalisaatiota ja langattomuutta

Nyt käynnistyneessä 5G VIIMA -hankkeessa tutkitaan, miten 5G-teknologia soveltuu henkilökohtaisten palveluiden sijaan teolliseen käyttöön. Lähitulevaisuudessa 5G:n avulla tuotettavien ratkaisujen ja palveluiden arvioidaan muuttavan yhteiskuntaa enemmän kuin mitä kaksi edellistä verkkosukupolvea muutti yhteensä.

5G VIIMA -hankkeessa toimivat yritykset tarjoavat todelliset teolliset ympäristöt ja runsaasti teollisuuden reaaliarkeen liittyviä haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi logistiikkaan, turvallisuuteen, ylläpitoon, opastukseen ja kulkuoptimointiin. Kaikkiaan käytetään neljää testialuetta teollisuusympäristöissä. Oulussa kyseisiä testausalueita ovat satama ja tukiasematehdas, Tampereella satamalaitteiden testialue ja Espoossa sähköverkko Otaniemessä. Jokaiseen tehdään 5G-verkko paikallisesti. Kaksivuotisen hankkeen koordinaattorina toimii Oulun yliopisto.

"5G VIIMA on loistava hankekokonaisuus 5G:n erilaisista teollisista käyttömahdollisuuksista. Hanke tuottaa arvokasta tietoa matkaviestinverkkojen uudenlaisista käyttötapauksista sekä niiden asettamista vaatimuksista käytännön 5G-toteutuksille. Tämä helpottaa hyödyntävien järjestelmien ja palveluiden käyttöönottoa", toteaa Marjo Uusi-Pantti, 5G Momentum -ekosysteemin projektipäällikkö liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

"Teollinen ympäristö ja satamat ovat monitoimijaympäristöjä, jotka tarvitsevat paikallisia erityistarpeisiin räätälöityjä 5G-verkkoja ja -palveluita. Energiaverkot taas edellyttävät viestintäverkolta sekä toimintavarmuutta että kattavuutta. 5G Momentumissa haluamme oppia kokeilujen kautta, miten 5G-teknologia ja nykyinen toimintaympäristö tukevat tällaisia ratkaisuja", kertoo johtava asiantuntija Heidi Himmanen Traficomista.

"Käytännössä tämä tarkoittaa, että otetaan verkkoteknologian tuoreimmat keksinnöt ja ICT-teollisuuden tuoreet innovaatiot kuten videoanalytiikka, sensorointi, autonomiset laitteet ja uudet käyttölaitteet esimerkiksi VR- ja AR-alueille (virtuaaliseen ja laajennettuun  todellisuuteen); testataan ja tutkitaan, miten teolliset ympäristöt saataisiin hyödyntämään enemmän digitalisaatiota ja langattomuutta.  Hankkeessa pyritään luomaan ja kokeilemaan ratkaisuja, jotka tuovat todellista arvoa teollisessa käytössä.  Samalla analysoimme myös liiketoimintaympäristöä eli miten arvoketjut teollisissa ratkaisuissa muodostuvat ja kuinka verkkoja ja dataa hallitaan ja omistetaan", hanketta vetävä Olli Liinamaa Oulun yliopistosta kuvailee. 

Hankkeen tutkimusorganisaatiot, yritykset ja viranomaiset muodostavat ekosysteemin, mikä varmistaa, että hankkeessa tehdään oikeita asioita todellisiin tarpeisiin toimivalla tavalla. Seuraavat aiheet ovat hankkeessa keskeisiä: äärimmäinen luotettavuus, lyhyt viive, sensorit ja anturit, datan kerääminen ja käyttö, tekoälyn hyödyntäminen, automaatio, matala energian kulutus, kestävyys ja pilvipalvelut. Nämä megatrendit muuttavat yhteiskuntaamme merkittävästi. 

Tutkimusosapuolet ovat Oulun yliopisto, Aalto yliopisto, Tampereen yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Traficomin vetämän 5G Momentum -ekosysteemin näkökulmasta hanke tuottaa paljon uutta ymmärrystä 5G:n hyödyistä ja käyttöönoton haasteista teollisessa ympäristössä, satamissa ja energiaverkoissa. Mukana olevat yritykset tekevät omissa rinnakkaishankkeissaan käytännön sovelluksia ja ratkaisuja. Tällä hetkellä mukana olevat yritykset aakkosjärjestyksessä ovat ABB, Attracs, Augumenta, Kalmar, Efora, FinCloud, Finwe, Fin-Terpuu, Herman Andersson, Kaitotek, MediaTek, Nokia, Oulun Satama, Pölkky, Realmax, Solita, StoraEnso, Telia, Tieto, Uros, Valmet Automation ja Valossa.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Olli Liinamaa, Oulun yliopisto 

etunimi.sukunimi@oulu.fi  puh. 040 5461 418, Twitter @OlliLiinamaa (Ulkoinen linkki)

Johtava asiantuntija Heidi Himmanen, 5G Momentum -ekosysteemi, Traficom

Etunimi.sukunimi@traficom.fi, puh. 040 757 8676, Twitter @HimmanenHeidi  (Ulkoinen linkki)

Voit lukea lisää aiheesta Oulun yliopiston www-sivuilta (Ulkoinen linkki)