Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Eri viranomaisista koostuva asiantuntijatyöryhmä ehdottaa muutoksia ajokieltomenettelyyn ja alkolukkojen käyttöön. Tavoitteena on yksinkertaistaa nykyisiä menettelyjä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Alkolukkojen käyttöä tulisi edistää

Työryhmä haluaa edistää alkolukkojen käyttöä. Muistiossa esitetään, että rattijuopumuksista määrättävien ajokieltojen pituus vastaisi muiden Pohjoismaiden tasoa. Tämä tarkoittaisi, että 0,5−1,2 ‰ rattijuopumuksesta seuraisi aina vähintään vuoden ajokielto ja törkeästä rattijuopumuksesta (yli 1,2 ‰) vähintään kahden vuoden ajokielto.

Työryhmä ehdottaa myös, että alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kesto vastaisi ajokiellon pituutta, kuten muissa Pohjoismaissa. Ajokiellon ja alkolukolla valvotun ajo-oikeuden samanpituinen ja riittävän pitkä kesto on edellytys sille, että alkolukko koetaan nykyistä varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi ajokiellolle.

Ajokieltomenettely vaatisi selkeyttämistä

Ajokieltomenettely eli ajokieltoon johtava prosessi on tällä hetkellä pitkä ja monivaiheinen. Työryhmä esittää prosessin selkeyttämistä luopumalla yhdestä välipäätösvaiheesta sekä päätöksen todisteellisesta tiedoksiannosta silloin, kun ajokieltoasia ja siihen johtanut teko tai olosuhde on jo henkilön tiedossa, eikä näin ollen oikeusturva vaarannu

Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että vuoteen 2050 mennessä kaikki liikennemuodot ovat niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Yhtenä toimenpideohjelman toimenpiteenä oli selvittää ajokieltomenettelyyn ja ajoluvan valvontaan liittyviä muutostarpeita. Tätä varten perustettiin ajokieltotyöryhmä, johon kuului asiantuntijoita Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, Poliisihallituksesta, liikenne- ja viestintäministeriöstä, oikeusministeriöstä ja sisäministeriöstä. Työryhmän työn tuloksena on julkaistu Ajokiellot ja alkolukolla valvottu ajo-oikeus -muistio.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Marjo Immonen, marjo.immonen@traficom.fi , p. 0295 345 588