Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Katsastustoimipaikat keräävät määräaikaiskatsastuksen yhteydessä 20.5.2023 alkaen bensiini- ja dieselkäyttöisistä sekä hydridiajoneuvoista niiden ajonaikaiset polttoaineen tai energian kulutustiedot. Ensimmäisessä vaiheessa tiedonkeruu koskee 1.1.2021 ja sen jälkeen käyttöönotettuja, vuosittain määräaikaiskatsastettavia ajoneuvoja, kuten takseja ja ambulansseja. Vuonna 2025 tiedonkeruu laajenee koskemaan normaalilla syklillä katsastettavia vuonna 2021 ja sen jälkeen käyttöönotettuja henkilöautoja ja pakettiautoja.

Tiedot kerätään bensiini- ja dieselkäyttöisistä sekä hybridiajoneuvoista

Ajonaikaiset polttoaineen tai energian kulutustiedot kerätään ajoneuvoista, joissa käyttövoima on bensiini tai diesel sekä ei ladattavat ja ladattavat hybriajoneuvot. Täyssähköautot eivät kuulu tiedonkeruun piiriin.

Määräaikaiskatsastuksessa ajonaikaiset polttoaineen tai energian kulutustiedot luetaan OBD-skannerilla ajoneuvon sisäisestä OBFCM-laitteistosta. Tiedot toimitetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, josta kerätyt tiedot toimitetaan vuosittain Euroopan Ympäristökeskukselle. "Kerättäviä tietoja käsitellään vain EU-alueella, eikä omistajan tai haltijan tietoja voida yhdistää tiettyyn ajoneuvoon. Valmistenumero kerätään sen vuoksi, että Euroopan ympäristökeskus pystyy tulkitsemaan siitä auton valmistajan ja mallin tilastointia varten", kertoo päällikkö Miikka Heikkinen.

EU:n tavoitteena on seurata ajoneuvojen todellisia kulutustietoja

Nyt alkava tiedonkeruu vastaa komission täytäntöönpanoasetukseen ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä. Kerättäviä tietoja verrataan tyyppihyväksynnässä ilmoitettuihin tietoihin. Tietoja hyödynnetään sääntelyn kehittämisessä uusien ajoneuvojen todellisten ajonaikaisten kulutustietojen seurantaan ja ilmoittamiseen liittyen. Euroopan Ympäristökeskuksella on oikeus seurata kunkin ajoneuvon elinkaaripäästöjä 15 vuoden ajan ajoneuvon käyttöönotosta alkaen.

Lisätietoja

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/392 (Ulkoinen linkki)

Päällikkö Miikka Heikkinen, miikka.heikkinen@traficom.fi, p. 029 534 6428

Asiantuntija Anni Meriläinen, anni.merilainen@traficom.fi, p. 029 534 5321