Ajoneuvon rekisteröinti tai vakuuttaminen hoitamatta? Tämä näkyy rekisteritiedoissa entistä selvemmin

Ajoneuvon omistaja- ja haltijamuutokset on ilmoitettava rekisteriin ja liikennekäytössä olevalla ajoneuvolla on aina oltava liikennevakuutus.

Ajoneuvon vaihtaessa omistajaa on uuden omistajan rekisteröitävä ajoneuvo nimiinsä 7 päivän kuluessa. Liikennevakuutus on otettava viimeistään 7 päivän kuluessa edellisen omistajan vakuutuksen päättymisestä. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, jos vakuuttamis- tai rekisteröintivelvollisuus on laiminlyöty.

Rekisteröinnin ja vakuuttamisen laiminlyönti näkyy rekisteritiedoissa

Vakuutusyhtiö päättää automaattisesti ajoneuvon vakuutuksen myyjän tekemän luovutusilmoituksen perusteella. Uuden omistajan tulee rekisteröidä ja vakuuttaa ajoneuvo.

Jos uusi omistaja laiminlyö rekisteröinnin ja vakuuttamisen, näkyy tämä entistä selvemmin ajoneuvon tiedoissa. Tieto laiminlyönnistä näkyy ajoneuvon tiedoissa automaattisesti 7 päivän kuluttua rekisteriin tallennetun luovutusilmoituksen luovutuspäivästä. Tällaista vakuuttamatonta ajoneuvoa ei voida hyväksyä esimerkiksi määräaikais- tai muutoskatsastuksessa.

Vakuutus/rekisteröinti laiminlyöty -rajoitustieto näkyy muun muassa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sähköisessä palvelussa ajoneuvon tiedoissa. Tieto poistuu, kun ajoneuvon rekisteröinti- ja vakuutustiedot on hoidettu ajan tasalle.

Lisätietoja

Ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus (Ulkoinen linkki) (LVK)

Käytetyn ajoneuvon osto - tutustu ohjeisiin, joilla hoidat auton, moottoripyörän, mopon tai muun ajoneuvon kaupat sujuvasti (Ulkoinen linkki)

Tarkista oman ajoneuvon tiedot Traficomin sähköisessä palvelussa (Ulkoinen linkki)