Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ajonopeustutkimus valottaa – seutu- ja yhdysteillä ylinopeudet yleisiä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuore tutkimus seutu- ja yhdysteiden ajonopeuksista paljastaa, että keskinopeudet ylittävät usein voimassa olevat nopeusrajoitukset. Vuosien 2021–2023 aikana kerätty aineisto yli 2000 mittauspisteestä osoittaa, että erityisesti seututeillä ajetaan usein ylinopeutta, kun taas yhdysteiden nopeudet vaihtelevat tien ominaisuuksien mukaan.

Ajonopeus on yksi merkittävimmistä liikenneturvallisuuteen vaikuttavista asioista. Traficomin tuore tutkimus, jossa hyödynnettiin vuosien 2021–2023 aikana kerättyä nopeustietoaineistoa yli 2 000 mittauspisteestä osoittaa, että seutu- ja yhdysteillä ajetaan usein ylinopeutta.
Seututeillä (tienumerot 100–999) keskinopeudet ylittivät voimassa olevat nopeusrajoitukset 40-80 km/h nopeusrajoitusten teillä - vain satasen rajoituksella keskinopeus oli nopeusrajoitusta alempi. Ylinopeudet olivat alemmilla nopeusrajoituksilla yleisempiä kuin korkeammilla nopeusrajoituksilla.  
Yhdysteillä (tienumerot 1000–19999), keskinopeudet olivat matalampia ja niissä oli enemmän vaihtelua, mikä heijastaa näiden teiden erilaisia olosuhteita, kuten kapeampaa ajorataa ja päällysteen kuntoa. 

Eniten ajonopeuteen vaikutti se, oliko kyseessä soratie vai päällystetty tie. 80 km/h nopeusrajoituksen sorateillä keskinopeus oli 61 km/h, päällystetyillä teillä 77 km/h. "On oikein hyvä, että kuljettajat alentavat ajonopeutta siellä, missä tie on kapea ja mutkainen ja päällyste huonossa kunnossa. Ikävä kyllä keskinopeudet näyttävät nousevan nopeusrajoitusta korkeammiksi aina, kun tien geometria ja kunto sen mahdollistaa", toteaa Traficomin johtava asiantuntija Riikka Rajamäki

Pääteiden nopeustietoja on julkaistu säännöllisesti, mutta seutu- ja yhdysteiden osalta vastaavanlaista aineistoa on ollut saatavilla vähemmän. Yleisrajoitusteiden ajonopeudet -tutkimus tuo arvokasta tietoa näiden teiden ajonopeuksista, mikä auttaa kehittämään liikenneturvallisuutta. "Liikennelaskentojen nopeusaineisto osoittautui hyvin käyttökelpoiseksi. Sen perusteella olisi jatkossa mahdollista julkaista säännöllisesti tilastoja seutu- ja yhdysteiden ajonopeuksien kehityksestä," toteaa Sitowise Oy:n projektipäällikkö Kati Kiiskilä.
 

Lisätietoja: