Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Autojen etanolikonversioita pyritään helpottamaan - määräyshankepäätös julkaistu

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut määräyshankepäätöksen auton ja se perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen muuttamisesta.

Määräyshankepäätös liittyy ajoneuvolain muuttamista koskevaan lakiesitykseen, jossa ehdotetaan muutoksia ajoneuvon käyttövoiman muuttamisen edellytyksiin ympäristövaikutusten osalta. Lakiesityksen mukaan ajoneuvon käyttövoiman saisi jatkossa muuttaa, vaikka ajoneuvo ei muutoksen jälkeen täyttäisi kaikkia ympäristöominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia. Edellytyksenä muutokselle olisi, että ajoneuvon käytöstä aiheutuva ympäristökuormitus olisi muutoksen jälkeenkin kokonaisuutena arvioituna pienempi kuin ennen muutosta. Lisäksi lähipäästöt eivät saisi kasvaa vähäistä enempää.

"Hankkeessa pyrimme arvioimaan ja toteuttamaan keinoja, joiden katsomme tukevan lainsäädännön tavoitteita etanolikonversioiden tukemiseksi. Määräyksen valmistelussa tullaan hyödyntämään tutkimustuloksista saatua tietoa. Määräys on tavoitteena antaa kesällä 2023", kertoo tarkastaja Tatu Siivonen.

Etanoli- ja kaasukonversiosarjojen laajennuspotentiaalin selvitys valmistunut

Teknologian tutkimuskeskus (VTT) selvitti Traficomin toimeksiannosta etanolikonversiosarjojen ominaisuuksia. Selvityksessä arvioitiin konversiosarjojen käyttöön liittyviä hyötyjä, haittoja sekä riskejä eri käytännön näkökulmista. Tutkimuksen johtopäätöksinä selvityksen tekijät ehdottavat muun muassa, että mikäli Suomessa lähdetään edistämään konversiosarjojen hyväksyntämenettelyä, se pohjautuisi perusrungoltaan Ranskan menettelyyn. Lisäksi ehdotetaan yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä.

Lisäksi Traficom tilasi selvityksen raskaiden ajoneuvojen ammattimaisesti tehtävien sähkökonversioiden liikenneturvallisuusriskeistä ja niitä koskevista toimenpide-ehdotuksista. 

Lisätietoja

Tarkastaja Tatu Siivonen, s-posti tatu.siivonen@traficom.fi, p. 029 534 5517 (määräyshankepäätös)

Lakimies Emma Thomasén, s-posti emma.thomasen@traficom.fi, p. 029 534 5241 (määräyshankepäätös)

Johtava asiantuntija Aki Tilli, aki.tilli@traficom.fi, p. 029 534 6427 (selvitykset)