Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Avaruussektorin maa-asema- ja tutkatoiminnan turvallisuutta edistetään - toiminta jatkossa luvanvaraista

Maa-aseman ja yläilmakehään tai avaruuteen suunnatun tutkan perustamisen sekä näillä harjoitettavan toiminnan turvallisuutta edistetään uudella lainsäädännöllä. Toiminnan harjoittaminen vaatii jatkossa luvan. Toimivaltaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, jonka tavoitteena on lisätä digiyhteiskunnan verkkojen ja palveluiden turvallisuutta. Laki maa-asemista ja eräistä tutkista tulee voimaan 1.2.2023 alkaen.

Avaruusalan uudet liiketoimintamallit houkuttelevat toimijoita sijoittautumaan Suomeen ja maamme pohjoinen sijainti on otollinen paikka kommunikointiin polaariradoilla olevien satelliittien kanssa. Satelliittidata ja sen jalostaminen luovat uusia liiketoiminta- ja tutkimusmahdollisuuksia eri toimijoille.

"Uuden lain tavoitteena on luoda kansalliset turvallisuusintressit huomioiva ennustettava ja selkeä toimintaympäristö nopeasti kehittyvän avaruussektorin toiminnanharjoittajille, muun muassa vastaanottavien satelliittimaa-asemien perustamiseksi ja ylläpitämiseksi", kertoo päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen

Lain tarkoittamaa säänneltyä maa-asematoimintaa on tiedon ja signaalien vastaanottaminen avaruudesta eri järjestelmistä ja lähettäminen avaruuteen. Tutkatoiminnan osalta toimintaluvanvaraiseksi tulee radiosignaalien ja laserpulssien lähettäminen yläilmakehään tai avaruuteen ja näistä heijastuneiden tutkakaikujen vastaanottaminen.

Sääntelyllä lisätään toiminnan turvallisuutta ja vähennetään riskejä

Sääntely ja siihen nojaava toiminnan valvonta lisäävät myös toiminnan turvallisuutta. Lisäksi tilannetietoisuus Suomessa harjoitettavasta avaruussektorin maa-asema- ja tutkatoiminnasta tarkentuu entisestään. 

Maa-asema ja tutkatoiminnan luvan edellytyksenä on toiminnan ristiriidattomuus kansallisen turvallisuuden kannalta ja tiettyjen teknisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen. Toimijat vastaavat toimintaan liittyvästä riskienhallinnasta ja teknisestä turvallisuudesta. Lupa voidaan myöntää enintään kymmenen vuoden määräajaksi kerrallaan. Lähettävät maa-asemat ja tutkat tarvitsevat edelleen myös Traficomin myöntämän radioluvan, jolla mahdollistetaan näiden radiolaitteistojen taajuuksien käytettävyys.

Toiminnanharjoittajat ovat jatkossa velvollisia raportoimaan toiminnastaan ja asiakkaistaan lupaviranomaiselle vuosittain. Lisäksi maa-asematoimintaan kohdistuvasta merkittävästä tietoturvallisuushäiriöstä on ilmoitettava vuorokauden kuluessa sen havaitsemisesta. 

Maa-asema- ja tutkatoimintaa, joka on aloitettu ennen lain voimaantuloa, voidaan jatkaa siirtymäajan puitteissa ilman erillistä lupaa vuoden 2024 tammikuun loppuun saakka. Siirtymäajan päättymisen jälkeen toimintaa jatkavilla toiminnanharjoittajilla tulee olla lupa myönnettynä. Toimintalupaa ei kuitenkaan edellytetä tavanomaiselta satelliittipalveluiden käytöltä, esimerkiksi yleisesti vastaanotettaviksi tarkoitettujen satelliittilähetysten vastaanotolta, kuten satelliitti-TV- ja radioamatööritoiminta, tai radioluvasta vapautettujen satelliittipäätelaitteiden käytöltä. Lisäksi esimerkiksi lyhytaikaiset ohjelmantuotantoyhteydet on rajattu soveltamisalan ulkopuolelle.

Virastossa on valmisteilla luvan hakemista koskeva ohjeistus ja se tullaan julkaisemaan viraston nettisivuilla lähiviikkojen aikana.

Lisätietoja

Toiminnanharjoittajat voivat olla tarvittaessa yhteydessä sähköpostiosoitteeseen: 
maa-asemat@traficom.fi 

Maa-asema- ja tutkatoimintaluvat   

Laki maa-asemista ja eräistä tutkista (96/2023) (Ulkoinen linkki)  

Satelliittijärjestelmien radiolähettimet    

Erityisasiantuntija Tero Poutala, p. 029 534 6485, tero.poutala@traficom.fi

Päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 029 539 0446, suvi.juurakko-lehikoinen@traficom.fi