Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Uusi tieliikennelaki – meidän kaikkien turvaksi

Olli Lindroos

Kesäkuun alussa tulee voimaan tuliterä tieliikennelaki, joka tuo parannuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen olimmepa liikkeellä jalkaisin, pyörällä tai autolla. Uusi ajanmukaistettu laki mahdollistaa myös tulevaisuuden liikenneinnovaatiot kuten liikenteen automaation. 

Uusi tieliikennelaki on kokonaisuudessaan mittava paketti ja pykälillä tarkasteltuna mittari hipoo melkein kahtasataa. Lakiin on koottu keskeiset tiellä liikkumista koskevat säännökset. Edellisen, vuodelta 1981 olevan tieliikennelain perusperiaatteisiin ei tule uuden lain myötä radikaaleja muutoksia, mutta esimerkiksi ennakointivelvollisuus on tuotu uutena asiana mukaan. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaan sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Arkeemme ilmestyy joukko uusia liikennemerkkejä ja tien pintaan maalataan valkoiset sulkuviivat keltaisten tilalle. Yksi keskeinen muutos on rikesakon tilalle tuleva liikennevirhemaksu. Tulossa on myös uusia liikennesääntöjä kuten tien vasempaan reunaan pysäköimisen salliminen, talvirenkaiden käytön entistä vahvempi keliperusteisuus sekä pienen peräkärryn kanssa ajon nopeusrajoituksen nosto sataan kilometriin tunnissa. Polkupyöräilijöille pakolliseksi tulee punainen takavalo pimeällä.  

Traficom antaa koko joukon lakia tarkentavia määräyksiä. Seuraa uutisointiamme (Ulkoinen linkki), niin saat uudet määräykset tiedoksi tuoreeltaan. 

Liikenne on yhteispeliä – kuten myös lainvalmistelu ja siitä viestiminen

Uuden tieliikennelain valmistelua on tehty liikenne- ja viestintäministeriön johdolla hyvässä yhteistyössä viranomaisten, liikennealan toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Hienoa oli myös se, että esimerkiksi nuoret pääsivät mukaan lain valmisteluun Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle -hankkeen kautta. 

Traficom vastaa lakiuudistuksen viestinnän koordinaatiosta. Tässäkin hyvä yhteistyö on jatkunut kaikkien niiden tahojen kanssa, joilla on tärkeä rooli lakiuudistuksessa. Muutoksesta viestivät liikenne- ja viestintäministeriö, poliisi, Väylävirasto ja Liikenneturva sekä alan järjestöt ja Traficom, jokainen oman roolinsa mukaan. Kiitos kaikille!

Traficomissa vauhtia uuden tieliikennelain uudistuksista kertomiseen on polkenut tämän ajan Ensio Itkonen, johtava asiantuntijamme Jussi Pohjonen. Kaikki keskeinen viestintämateriaali on koottu Tieliikennelaki2020.fi -verkkosivustolle. Käy tutustumassa! Suosittelen myös uudistuksia käsittelevää Päivän pykälä -podcastia (Ulkoinen linkki). Lisätietoa on myös videoilla YouTuben #tieliikennelaki2020 -soittolistalla (Ulkoinen linkki).

Hyvällä käytöksellä ja toistemme huomioimisella pärjäämme pitkälle

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on osoittanut, että osaamme toimia vastuullisesti ja huolehtia itsestämme ja toisistamme – toimimme yhteisvastuullisesti. Kaikkea ei tarvitse kirjoittaa lakiin tai määräyksiin. Hyvällä käytöksellä ja toisten huomioimisella pärjäämme pitkälle.  

Meillä on yhteiset tiet ja yhteiset säännöt. Liikenteessä meidän on huomioitava heikommassa asemassa olevat liikkujat ja turvattava varsinkin jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden turvallinen kulkeminen. 

Kohdataan toisemme liikenteessä, aivan kuten muutenkin kohtaamme arjessa itsellemme läheiset henkilöt – toista kunnioittaen ja arvostaen, myös silloin kuin toinen ei jostain syystä toimi sääntöjen mukaan. Luotetaan siihen, että toisilla ihmisillä on lähtökohtaisesti hyvät aikomukset, mutta virheitäkin sattuu. 

Välitetään toisistamme ja pysytään terveinä!

 

Kirjoittaja: Autoilijan palvelut -osaamisalueen ylijohtaja Olli Lindroos 

Jatketaan keskustelua Twitterissä @OlliLindroos