Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Datan kulutus kasvoi voimakkaasti erityisesti matkapuhelinkäytössä

Matkaviestinverkon nettikäyttö jatkoi johdonmukaisesti kasvuaan vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Erityisen voimakasta kehitys oli matkapuhelinliittymissä. Näissä dataa käytettiin keskimäärin kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedonsiirron kasvua tuki osaltaan nopeiden 4G-matkaviestinpeittojen laajentuminen.

Vuoden 2018 jälkimmäisen puoliskon aikana suomalaista kohden lähetettiin ja vastaanotettiin yhteensä 32 gigatavua mobiilidataa kuukaudessa. Matkaviestinverkossa siirretty datamäärä oli lähes 30 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu jatkuu siis edelleen vahvana, vaikka onkin hidastunut viime vuosina.

Taulukossa esitetään matkaviestinverkon tiedonsiirtokäytön avainluvut kokonaisdatamäärän osalta sekä myös suomalaista kohden laskettuna. Vertailukaudet ovat heinä-joulukuu 2017 ja heinä-joulukuu 2018.
Taulukko 1. Matkaviestinverkon tiedonsiirtokäytön avainluvut.

Jo lähes puolet matkaviestinverkon tiedonsiirrosta kertyy matkapuhelinliittymistä. Näistä liittymistä dataa käytettiin keskimäärin 13 Gt/kk eli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti vain datakäytössä (esim. 4G-modeemeissa ja -tableteissa) olevien mobiililaajakaistaliittymien osalta määrä oli 43 Gt/kk eli neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tyypillisestä liittymästä käytetään vain alle viidesosa edellä esitetyistä keskiarvoista, koska todellisuudessa pieni osa käyttäjistä käyttää merkittävän osan kaikesta datasta.

Graafissa kuvataan mobiilidatan kasvu v. 2009-2019, yli puolet kasvusta tulee matkapuhelinliittymistä
Kuva 1. Yli puolet mobiilidatan kasvusta tulee matkapuhelinliittymistä.

Yhden tai useamman matkaviestinoperaattorin 4G-verkko mahdollisti ideaaliolosuhteissa 30 megan mobiililaajakaistanopeuden jo selvästi yli puoleen Suomea vuoden 2018 lopussa. Tämä alue kattoi 99 prosenttia kotitalouksista. Erityisen voimakkaasti kasvoi 100 megan peittoalue, joka oli vielä heinäkuussa 10 %, mutta ylsi vuoden lopussa jo 6 prosenttiyksikköä laajemmalle alueelle kattaen 92 % kotitalouksista. 300 megan peittoalue kattoi vielä toistaiseksi vain muutaman promillen maapinta-alasta ja 13 % kotitalouksista. Lukujen osalta on syytä huomioida, että esimerkiksi verkon ruuhkautuminen ja asuntojen rakenteet voivat merkittävästi rajoittaa saatavilla olevaa tiedonsiirtonopeutta.

Kuvassa näkyy Suomen kartalla sinisellä matkaviestinverkon 100 megan peitto heinäkuussa 2017 ja sinisen ja vihreän yhdistelmällä tilanne joulukuussa 2018. Vihreä osuus kuvaa siis peiton kasvua.
Kuva 2. 100 megan matkaviestinverkon peitto kasvoi vuoden 2018 jälkipuoliskolla.

Matkaviestinverkon liittymien kokonaismäärä pysyi liki ennallaan reilussa 9,5 miljoonassa vuoden 2018 aikana. Sekä puhe- että datakäytössä olevien matkapuhelinliittymien määrä nousi 6,4 miljoonaan, kun vain puhekäytössä olevien liittymien osuus kutistui alle 900 000 liittymään. Luvut eivät sisällä konekäyttöön myytyjä eli M2M-liittymiä, joihin liitettyjen SIM-korttien määrä kasvoi 1,3 miljoonaan.

Tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston teleyrityksiltä keräämiin tietoihin.

Liittymämäärä- ja käyttötiedot sekä matkaviestinverkon peittoaluetiedot

Lisätietoja:

Marja Heinonen, viestintämarkkina-asiantuntija
Puh. 0295 390306, marja.heinonen(at)traficom.fi