Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EASAlta muutoksia AFIS-fraseologiaan

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA on marraskuussa 2021 julkaissut SERA-asetukseen 923/2012 eli EU:n yhteisiin lentosääntöihin uutta ohjemateriaalia (AMC/GM), joka koskee AFIS- ja FIS-palvelussa käytettävää radiofraseologiaa. Muutoksen tavoitteena on yhtenäistää fraseologiaa lentäjien ja lennonjohto- tai FIS/AFIS-yksiköiden välillä sekä parantaa lentäjien tilannetietoisuutta silloin, kun he saavat AFIS-palvelua. Fraseologian muutokset otetaan käyttöön 1. joulukuuta 2022 alkaen.

Yhtenä tavoitteena on selventää fraseologian käyttöä lennonjohto- ja toisaalta FIS/AFIS-palvelussa. EASAn muutoksen perusteluissa (NPA 2021-05) kiitotieturvallisuuden katsotaan olevan yksi turvallisuuskriittisimmistä elementeistä lentopaikan toiminnoissa. Perusteluiden mukaan ns. varoittavat ('warning') fraasit ovat perusteltuja turvallisuuden kannalta, kun taas ns. ohjaavat ('direct') fraasit voivat aiheuttaa sekaannusta operaattorin puolelta siitä, kumpaa palvelua tarjotaan (FIS/AFIS vai ATC). Siitä syystä on tärkeää varmistaa lentotiedotuspalvelun johdonmukaisuus ja tarjota turvallisuuskriittistä tietoa ajoissa lentomiehistön tilannetietoisuuden parantamiseksi ja tiedon avulla tukea miehistöä päätöksenteossa, etenkin AFIS-kentillä.

Päivittyvän ohjeistuksen mukaan kiitotien tosiasiallisesta tilanteesta annettava tieto annetaan jatkossa fraasilla "NO REPORTED TRAFFIC RUNWAY (number)" / "EI TIEDOSSA OLEVAA LIIKENNETTÄ KIITOTIE (tunnus)". AFIS-yksikkö ei päätä kiitotien käytettävyyttä, vaan tarjoaa tarkoituksenmukaista tietoa liikenteestä. Lisäksi AFIS-yksikkö voi ilmoittaa kiitotien tilanteesta fraasilla "RUNWAY (number) OCCUPIED…" / "KIITOTIE (tunnus) VARATTU…". AFIS-yksikön antama tieto käytössä olevasta kiitotiestä on tulkittava ehdotuksena lentäjälle siitä, mikä olisi sopivin kiitotie lentoonlähtöä ja laskua varten, mutta päätös käytettävästä kiitotiestä jää ilma-aluksen päällikön tehtäväksi.

Uusien vaatimusten mukaiset sanonnat on päivitetty sekä englanniksi että suomeksi myös Traficomin ilmailuohjeen GEN T1-10 uusimpaan versioon, joka samoin tulee sovellettavaksi 1. joulukuuta 2022.

Lisäksi SERA-asetuksen ja muun EU-sääntelyn muutosten johdosta on käynnistymässä muutoshanke Traficomin määräykseen OPS M1-19, Toiminta AFIS-lentopaikoilla. Jos kansallinen määräys on 1. joulukuuta jälkeen ristiriidassa SERA-asetuksen vaatimusten kanssa, sovelletaan ensisijaisesti SERA-asetusta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jani Luiro, jani.luiro(at)traficom.fi, puh. 029 534 5140
ylitarkastaja Markku Tyynelä, markku.tyynela(at)traficom.fi, puh. 029 534 5253

Linkit säädöksiin: