Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Energiansäästöä ja turvallisia työmatkoja – haettavana tukea kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen

Kunnat ja muut toimijat voivat jälleen hakea hankeavustuksia kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuustyön edistämiseen. Liikkumisen ohjauksen avustuksilla halutaan edistää muun muassa kestäviä matkaketjuja ja kestävän liikkumisen kokonaisvaltaisten suunnitelmien syntymistä sekä vauhdittaa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaa kunnissa. Tieliikenteen turvallisuuden hankehaussa on uutena teemana työmatkojen turvallisuus. Hakuaikaa on marraskuun loppuun.

"Haluan kannustaa kaikkia kuntia, kuntayhtymiä ja voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä tutustumaan hankehakuihin ja miettimään, miten kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden avustukset parhaiten hyödyttäisivät omaa ympäristöä ja liikkujien tarpeita. Energiansäästö ja fossiilisista polttoaineista luopuminen on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe ja toivoimme, että liikkumisen ohjauksen hankkeissa tämä teema näkyisi", kertoo erityisasiantuntija Michaela Sannholm.

Liikkumisen ohjaus on osa energiansäästötalkoita

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksina jaetaan yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa, joista noin 300 000 euroa on tarkoitettu kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmiin ja noin 150 000 euroa on tarkoitettu hankkeisiin, joissa edistetään pyöräilyä. Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten tarkoituksena on edistää kestävää liikkumista mm. neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Avustettavien hankkeiden tulosten ja menetelmien tulee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja monistettavissa myös muualle.

Liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä voidaan vaikuttaa ihmisten kulkutapaan ja siten myös energian käyttöön. Toiveena on, että tänä vuonna hakemuksissa nostetaan tätä kokonaisuutta esille eri näkökulmista ja että hankkeissa tiedostetaan eri toimenpiteiden mahdollisuudet olla osana laajempaa energiansäästökokonaisuutta.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushakemuksia toivotaan vuodelle 2023 erityisesti seuraavista teemoista:

  1. Kestävät matkaketjut

Kestäviä kulkumuotoja yhdistelevät matkaketjut pitäisi tehdä mahdollisimman helpoiksi ja sujuviksi. Näin ne olisivat kilpailukykyinen vaihtoehto omalla autolla liikkumiselle. Arjen matkaketjujen lisäksi teeman sisällä voidaan rahoittaa hankkeita, jotka edistävät matkailun ja vapaa-ajalla tehtävien matkojen kestävyyttä.

  1. Kestävän liikkumisen kokonaisvaltaiset suunnitelmat

Teemassa rahoitetaan seudullista kestävän liikkumisen kokonaisvaltaista, strategisen tason suunnittelua, esimerkiksi seudullisen kestävän liikkumisen toimenpidesuunnitelman tai strategian laadintaa.

  1. Liikkumisen ohjaus infrahankkeissa

Teeman hankkeissa tulee tarkastella, miten liikkumisen ohjauksen keinoja voidaan hyödyntää, kun uudet tai merkittävästi saneeratut kestävän liikkumisen infrakohteet (esim. pyöräpysäköinti, pyöräkatu, jalankulku- tai pyöräilyväylät) otetaan käyttöön. Teemassa voidaan myös rahoittaa hankkeita, joissa kehitetään sitä, miten kestävä liikkuminen huomioidaan osana työmaan aikaista toimintaa.

  1. Työpaikkojen liikkumisen ohjaus

Runsas paikallaanolo ja vähäinen liikunta aiheuttavat vuosittain yhä kasvavan kuluerän työpaikoilla ja yhteiskunnassa. Työmatka lihasvoimin liikkuen vähentää sairauspoissaoloja ja stressiä sekä lisää työtehoa. Teemassa rahoitetaan hankkeita ja kokeiluita, joilla edistetään kestävää liikkumista työ- ja työasiointimatkoilla liikkumisen ohjauksen keinoin.

Tänäkin vuonna on varattu oma määrärahansa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan ja päivittämiseen. Edistämisohjelmissa tulee tarkastella kävelyä ja pyöräliikennettä kokonaisvaltaisesti, huomioiden muun muassa kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edellytykset (yhdyskuntarakenne ja erilaisten palveluiden sijoittuminen), olosuhteet, liikkumisen turvallisuus, liikkumisen ohjauksen toimenpiteet ja kävellen ja pyörällä tehtyjen matkamäärien kehityksen seuranta. Ohjelmia on tärkeää laatia ja toimenpiteitä suunnitella poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Liikenneturvallisuustyön fokuksessa nuoret, työikäiset ja iäkkäät

Liikenneturvallisuuden hankeavustuksiin on varattu noin 200 000 euroa ja hankehaussa on tänä vuonna poikkeuksellisesti kolme hakuteemaa. Nuorten liikkumisen turvallisuuteen liittyvä teema pohjautuu vahvasti tuoreeseen valtakunnalliseen liikenneturvallisuusstrategiaan, jonka toimenpiteissä on nostettu tärkeäksi mm. toisen asteen tavoitteellinen ja pitkäjänteinen liikennekasvatus sekä huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö.

Iäkkäiden liikkumisen turvallisuus on teema, joka jatkuu viime vuodelta. Ikäihmisten liikkumisen edellytyksissä korostuu liikkumisympäristön ja matkaketjujen turvallisuuden ja esteettömyyden yhteispeli.

Uutena teemana on nostettu työmatkojen ja työssä tehtävien matkojen turvallisuus. Työmatkoilla tapahtuu vuosittain suuri määrä tapaturmia. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan vuonna 2021 niitä tapahtui 18 300, niistä suurin osa jalan ja pyörällä kuljettaessa. Toisaalta kävely ja pyöräily lisäävät hyvinvointia ja jaksamista. Tämä vuonna onkin mahdollista yhdistää työmatkoihin liittyvään hankkeeseen niin liikenneturvallisuuden kuin kestävän liikkumisen teemoja. Tällaista hanketta voidaan rahoittaa sekä liikkumisen ohjauksen että liikenneturvallisuuden avustuksella.

Hankehaku on auki marraskuun loppuun saakka – infotilaisuus 14.10.2022

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on avannut vuosittaiset liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden valtionavustushaut. Hankeavustuksia voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Poikkeuksena tästä on kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin tarkoitettu avustus, joka on tarkoitettu vain kunnille ja kuntayhtymille. Hankeavustusta voidaan myöntää enintään 75 % hankkeen kustannuksista. Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Traficomin verkkosivuilta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 30.11.2022.

Infotilaisuus 14.10.2022 klo 13–14

Järjestämme hankehakujen menettelyistä infotilaisuuden 14.10.2022 klo 13–14 verkossa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Lisätietoa infotilaisuudesta ja siihen osallistumisesta (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja hankehauista

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset:
erityisasiantuntija Michaela Sannholm, p. 029 534 6715, michaela.sannholm@raficom.fi

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat:
erityisasiantuntija Kati Hyvärinen, p. 029 534 6704, kati.hyvarinen@traficom.fi

Liikenneturvallisuuden hankeavustukset:
johtava asiantuntija Annu Korhonen, p. 029 534 5229, litu.valtionavustus@traficom.fi