Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

”Esimerkkinä tästä uuden tieliikennelain uudistuksesta voi mainita esimerkiksi toiminnan suojatien läheisyydessä. Vanhassa laissa oli kirjaus, että kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Uudessa laissa asia on kirjattu siten, että esteetön kulku on annettava jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Tässä on selkeä sävyero ja tämä vaatii autoilijoilta ennakointia. Suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Autoa on ajettava sellaisella nopeudella, että pystyy tarvittaessa pysäyttämään sen ennen suojatietä”, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen

Liikenteessä tulee myös käyttäytyä vastuullisesti eli liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata. ”Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Turvallinen kuljettaminen tarkoittaa sitä, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet on otettava huomioon. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa”, kertoo Pohjonen.

Päivän pykälä -podcastissä käsitellään tienkäyttäjän ennakointivelvollisuutta - kuuntele. (Ulkoinen linkki)

Uusi liikennesääntö risteyksestä poistumiseen

Uuden tieliikennelain 22§ sallii risteyksestä poistumisen sopivinta ajokaistaa käyttäen, jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja. ”Tämän tyyppinen risteyksen jättäminen on ollut yleistä jo vanhan lain aikaan. Nyt sääntö on muuttunut käytäntöä vastaavaksi. Kääntyjän pitää kuitenkin ottaa muu liikenne huomioon ja hän on vastuussa siitä, että kääntyminen on turvallista”, muistuttaa Pohjonen.

Päivän pykälä -podcastissä tähän asiaan on myös tartuttu - kuuntele (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja

Verkkosivu: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tieliikennelaki2020/uuden-tieliikennelain-periaatteet (Ulkoinen linkki)

johtava asiantuntija Jussi Pohjonen, jussi.pohjonen(at)traficom.fi, p. 029 534 5310. Twitterissä @JussiPohjonen (Ulkoinen linkki)

#tieliikennelaki2020