Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Esteettömyys- ja saavutettavuusvalvonnan nykyistä hajautettua mallia ollaan keskittämässä yhdelle viranomaiselle. Tavoitteena on edistää kansalaisten oikeusturvaa, yhdenmukaistaa neuvontaa ja tehostaa toimintaa. Tehtävää valmistellaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille 1.1.2025 alkaen.

Saavutettavuuden valvonta kuuluu tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Traficomille puolestaan kuuluu esteettömyyden valvontaan liittyviä tehtäviä. Hallituksen esityksen mukaisesti nykyiset Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan tehtävät ja henkilöstö siirtyisivät Traficomiin 1.1.2025.

Tavoitteena yhdenmukainen neuvonta ja toiminnan tehostaminen

Esteettömyys ja saavutettavuus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joten valvontatehtävien keskittäminen tehostaisi toimintaa ja edistäisi kansalaisten oikeusturvaa. Keskittäminen takaisi myös yhdenmukaisen neuvonnan sekä ohjauksen toteutumista talouden toimijoille.

Traficomille kuuluu tällä hetkellä liikenteen ja viestinnän palvelujen esteettömyysvalvonta sekä eräiden tuotteiden esteettömyysvalvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jo entuudestaan valvonut julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta. Esteettömyysdirektiivin myötä valvonta laajenee koskemaan myös yksityistä sektoria.

Hallituksen esitys annettiin 13.6.2024 eduskunnalle käsiteltäväksi.

Taustaa

Hallituksen esitystä on valmisteltu valtiovarainministeriön työryhmässä, jossa on ollut edustus myös liikenne- ja viestintäministeriöstä, Traficomista ja Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Esitysluonnos oli lausuntokierroksella 20.3.–2.5.2024, jona aikana siihen annettiin 37 lausuntoa. Pääosin lausunnot olivat esitystä kannattavia.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annettua lakia ja digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia. 

Lisätietoja

Valtiovarainministeriön tiedote hallituksen esityksestä (Ulkoinen linkki)

Päällikkö Viena Rainio, p. 0295 346 197, viena.rainio@traficom.fi