Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU-sääntely korvaa tankkausmääräyksen AIR M1-12

Maaliskuussa ja lokakuussa 2022 on tullut sovellettavaksi uutta EU-sääntelyä, joka korvaa ilma-alusten tankkauksesta annetun kansallisen ilmailumääräyksen AIR M1-12. Määräys kumotaan 1.11.2022 alkaen.

EU:n lentopaikka-asetusta muuttava asetus 2020/1234 on tullut sovellettavaksi 20. maaliskuuta. Asetuksen liitteen IV kohdan ADR.OPS.D.060 mukaan lentopaikan pitäjän on laadittava menettelyt ilma-alusten tankkausta varten. Näihin menettelyihin on kuuluttava mm. selkeä poistumistie ilma-aluksesta, ilma-aluksen ja polttoaineen lähteen asianmukainen kytkentä ja maadoitusmenettelyt sekä palonsammuttimien käyttövalmius polttoainepalon sattuessa. Monet vaadituista asioista ovat samoja, joista on aiemmin määrätty määräyksessä AIR M1-12.

Lisäksi määräys AIR M1-12 on sisältänyt eräitä lentotoiminnallisia vaatimuksia tankkauksesta matkustajien ollessa ilma-aluksessa tai moottorit käynnissä. Näistä asioista säädetään EU:n lentotoiminta-asetuksessa, jota on viimeksi muutettu 30. lokakuuta 2022 sovellettavaksi tulleella asetuksella (EU) 2021/1296. Muutosasetuksella lentotoiminta-asetukseen on lisätty mm. kohdat CAT.OP.MPA.200 ja NCC.OP.157, jotka koskevat polttoainetankkausta moottorin käydessä tai roottorien pyöriessä taikka matkustajien noustessa ilma-alukseen, ollessa ilma-aluksessa tai poistuessa siitä, tai käytettäessä laajajakeista polttoainetta. Lisäksi EASA-asetuksen mukaan maahuolintapalvelun tarjoajan on tarjottava maahuolintapalvelut turvallisesti sekä lentotoiminnan harjoittajan menettelyjen ja ohjeiden mukaisesti.

Määräys AIR M1-12 olisi siis jäänyt koskemaan vain kansallisen sääntelyn alaisia valvomattomia lentopaikkoja. Valvomattomilla lentopaikoilla tankkaustoiminta on kuitenkin luonteeltaan erilaista kuin AIR-määräyksessä tarkoitettu, koska määräyksessä lähdetään tilanteesta, jossa tankkauksen suorittaa polttoaineyhtiö varsinaisella tankkauskalustolla. Määräys ei siten sovellu "korpikentillä" tapahtuvaan omatoimiseen tankkaukseen. Tästä syystä määräys AIR M1-12 kumotaan, ja se korvataan tankkausta koskevalla ilmailuohjeella. Ohje on parhaillaan Traficomissa valmisteilla ja sen julkaisusta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pasi Piirainen, pasi.piirainen(at)traficom.fi, p. 029 534 5283
erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, veli-matti.petramo(at)traficom.fi, p. 029 534 6094
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6039