Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:n datanhallinta-asetuksen soveltaminen jäsenmaissa alkoi 24.9.2023. Suomessa asetuksen täytäntöön panevan lainsäädännön, joka koskee datan välityspalveluita ja data-altruismia, on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta. Samalla käynnistyvät Traficomin uudet säädökseen perustuvat rekisteröinti- ja valvontatehtävät.

Datanhallinta-asetuksen (Data Governance Act, DGA) tarkoitus on lisätä datan saatavuutta ja yhtenäistää sen jakamista EU:n alueella. Asetus säätelee muun muassa julkisen sektorin hallussa olevan suojatun datan uudelleenkäyttöä. Lisäksi se luo säännöt datan välityspalveluille. Datan välityspalveluiden tarkoitus on toimia neutraaleina kolmansina osapuolina, jotka yhdistävät datan luovuttamiseen halukkaat datan omistajat datan käyttäjiin.

Datanhallinta-asetus pyrkii myös edistämään data-altruismia. Data-altruismlla tarkoitetaan datan luovuttamista yleisen edun mukaiseen tarkoitukseen, eli esimeriksi terveydenhuollon, päätöksenteon, tilastoinnin ja tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin.

Palveluntarjoajat voivat rekisteröityä lain tultua voimaan

Traficomin uudet datan välityspalveluita ja data-altruismia koskevat viranomaistehtävät vahvistetaan kansallisella lainsäädännöllä. Hallituksen esitys on tarkoitus käsitellä eduskunnassa syksyn 2023 aikana ja saattaa voimaan vuoden 2024 alusta.

Kun laki tulee voimaan, Traficom avaa sähköisen rekisteröintipalvelun datan välityspalveluille ja data-altruismipohjaisille organisaatioille. Datan välityspalveluita tarjoavan yrityksen on tehtävä datanhallinta-asetuksessa määritelty ilmoitus Traficomille. Ilmoituksen tehnyt yritys saa tarjota asetuksen mukaisia välityspalveluita, jos se täyttää asetuksen määrittelemät edellytykset. Traficomin kautta jokainen uusi ilmoitus menee tiedoksi komissiolle, joka pitää rekisteriä datan välityspalveluista. Traficom tulee myös vastaanottamaan data-altruismipohjaisten organisaatioiden rekisteröitymisiä.

Traficom tulee myös valvomaan, että datan välityspalvelut sekä tunnistetut data-altruismipohjaiset organisaatiot noudattavat datanhallinta-asetuksen vaatimuksia.

Lisätietoja: 
Lakimies Päivi Karkkola, puh. 029 534 7254, paivi.karkkola@traficom.fi
Verkostojohtaja Jenni Koskinen, puh. 029 539 0648, jenni.koskinen@traficom.fi