Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:n ja Ukrainan sekä Moldovan maantiekuljetussopimukset

Euroopan unioni jatkaa Ukrainan ja Moldovan maantiekuljetusten tukemista Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan vuoksi. Kahdenvälisten kuljetusten ja kauttakulkukuljetusten liberalisointi jatkuu molempien valtioiden osalta 30.6.2024 saakka.

Euroopan unionin ja Ukrainan ja Moldovan välillä solmittuja tiekuljetussopimuksia on neuvoston päätöksillä jatkettu. Ukrainan ja Moldovan kanssa solmittiin EU:n toimesta viime vuonna tiekuljetussopimukset viennin ja tuonnin tukemiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vuoksi.

Sopimusten on tarkoitus helpottaa tavarakuljetusta maanteitse Ukrainaan, ja Ukrainasta EU:n alueelle sekä helpottaa tavarakuljetusta maanteitse Moldovaan ja Moldovasta EU:n alueelle Ukrainassa käynnissä olevan sodan aikana. Sopimukset ovat vapauttaneet EU:n jäsenvaltioiden ja Ukrainan väliset sekä EU:n jäsenvaltioiden ja Moldovan väliset tavaraliikenteen kahdenväliset kuljetukset ja kauttakulkukuljetukset kuljetuslupavaatimuksesta.

Tavaraliikenteen yhteisölupa vaaditaan edelleen myös näiltä kuljetuksilta. Liberalisointia on jatkettu sekä Ukrainan että Moldovan osalta 30.6.2024 saakka. Aiemmin Ukrainan osalta liberalisointi oli sovittu 30.6.2023 saakka ja Moldovan osalta 31.3.2023 saakka.

Sopimukset eivät kata kolmannen maan kuljetuksia eivätkä henkilöliikenteen kuljetuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että näihin kuljetuksiin vaaditaan edelleen kolmannen maan lupa ja Ukrainan osalta henkilöliikenteen kuljetuksiin noutolupa.