EU:n laajuiset kiinteän ja matkaviestinverkon laskevan puheliikenteen eli terminoinnin enimmäishinnat voimaan 1.7.2021

Euroopan komissio on määrittänyt kiinteälle ja mobiiliterminoinnille puheliikenteessä hintakatot eli enimmäishinnat, jotka astuvat voimaan 1.7.2021. Enimmäishintoja sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Uusien enimmäishintojen myötä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei jatkossa aseta terminoinnin hinnoitteluun liittyviä velvollisuuksia.

EU:n laajuiset kiinteän ja matkaviestinverkon laskevan puheliikenteen eli terminoinnin enimmäishinnat tulevat voimaan 1.7.2021 ja niitä sovelletaan kaikkiin EU:n jäsenmaiden teleyrityksiin. Muutos vaikuttaa ensisijaisesti teleyritysten toisiltaan perimiin maksuihin. Traficom ei jatkossa aseta terminoinnin hinnoitteluun liittyviä velvollisuuksia erikseen suomalaisille teleyrityksille. Muut suomalaisten teleyritysten huomattavan markkinavoiman velvollisuudet sekä kiinteän että matkaviestinverkon osalta pysyvät toistaiseksi voimassa. Virasto raportoi jatkossa komissiolle hinnoittelun soveltamisesta vuosittain.

Hinnoittelu liittyy eurooppalaiseen teledirektiiviin, jonka mukaan Euroopan komission tulee antaa delegoitu asetus, jolla teledirektiiviä täydennetään asettamalla EU:n laajuiset terminoinnin enimmäishinnat. Komission antama asetus koskee kaikkia sellaisia mistä tahansa EU-maasta lähteviä puheluita, jotka terminoituvat minkä tahansa EU-maan verkkoon. Jako kiinteän ja matkaviestinverkon liikenteelle tapahtuu numeroinnin perusteella. Palvelunumerot luetaan kiinteän verkon puheluiksi. Asetus tulee koskemaan kaikkia puheluita lukuun ottamatta erityismaksullisia palvelunumeroita (joista poikkeuksena hätäpuhelut 112, joita asetus koskee), sekä koneiden välistä teleliikennettä (Machine to Machine, M2M). 

Asetus voi koskea myös EU:n ulkopuolelta tulevia puheluita, jos komission määrittelemät kriteerit täyttyvät. Tällöin kyseisessä EU:n ulkopuolisessa maassa terminointihinnat ovat samalla tasolla tai alhaisemmat kuin EU:ssa asetetut enimmäishinnat.

Uudet sovellettavat terminointihinnat

Kiinteä puhelinverkko

Vuoden 2021 loppuun asti noudatettava hintakatto eli enimmäishinta on Suomessa 0,111 senttiä minuutissa. Vuoden 2022 alusta lähtien kaikissa jäsenvaltiossa sovelletaan vain yhtä yhtenäistä terminointihintaa, joka on 0,07 senttiä minuutissa. 

Matkaviestinverkot

Vuodesta 2024 lähtien kaikkialla jäsenvaltiossa sovelletaan yhtenäistä, koko unionin laajuista terminointihintaa, joka on 0,2 senttiä minuutissa. Asetus sisältää kolmen vuoden siirtymäajan, jonka aikana noudatetaan enimmäishintoja seuraavasti:

  • vuonna 2021 enimmäishinta on 0,7 senttiä/min
  • vuonna 2022 enimmäishinta on 0,55 senttiä/min
  • vuonna 2023 enimmäishinta on 0,4 senttiä/min.

Lisätietoja

Euroopan komission delegoitu asetus  (Ulkoinen linkki) 

Viestintämarkkina-asiantuntija Sohvi Rissanen, p. 029 539 0396 sohvi.rissanen@traficom.fi

Johtava asiantuntija Martin Andersson, p. 029 539 0518 martin.andersson@traficom.fi