Huippunopeiden verkkojen rakentamista tuetaan 5 miljoonalla eurolla - jatkossa myös vapaa-ajan asunnot tuen piiriin

Uuteen laajakaistatukiohjelmaan on varattu viisi miljoonaa euroa huippunopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen. Tukea suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallisesti nopeaa laajakaistaa ennen vuotta 2025. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa myöntää tukea 1.1.2021 alkaen.

Tuen myöntämisen edellytyksiin on uuden lain myötä tullut muutoksia. Tuen piiriin kuuluvat aiemmasta poiketen myös vapaa-ajan asunnot vakituisten asuntojen ja yritysten sekä julkishallinnon toimipaikkojen lisäksi. Tukikelpoisten laajakaistayhteyksien vaatimukset ovat teknologianeutraaleja eli ne on mahdollista toteuttaa joko kiinteällä tai langattomalla (FWA, Fixed Wireless Access) teknologialla. Tukea voidaan myöntää sellaisten nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen, jotka täyttävät valtioneuvoston asetuksella määritettävät vähimmäisnopeudet ja jotka pystyvät tarjoamaan edistyksellisen ja tasalaatuisen yhteyden myös tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa. 

Traficom tekee markkina-analyysit ja arvioi tukikelpoiset alueet

Tuen myöntämisprosessi pysyy pääpiirteissään samanlaisena kuin aiemmassa tukiohjelmassa. Maakunnan liiton tehtävänä on julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvä valtiontuki julkisesti haettavaksi ja valita hankkeen toteuttaja. Traficom tekee hankealueesta markkina-analyysin maakunnan liiton perustellusta pyynnöstä, joka on valmisteltu yhteistyössä hankealueen kunnan viranomaisten kanssa. Laajakaistahankkeen tulisi olla taloudellisesti tarkoituksenmukainen ja sen tulisi edistää käyttäjien etua viestintämarkkinoilla. Lisäksi laajakaistahankkeet tulisi keskittää siten, että ne voitaisiin toteuttaa taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Markkina-analyysin tekeminen edellyttää myös, että laajakaistahankkeen toteutumista voidaan pitää mahdollisena ja kunnalla on tosiasiallinen kiinnostus osallistua laajakaistahankkeeseen laissa edellytetyllä maksuosuudella. 

Traficom arvioi markkina-analyysissä hankealueen tukikelpoiset alueet kartoittamalla, sijaitseeko hankealueella jo asetuksen mukaiset vähimmäisnopeudet täyttäviä viestintäverkkoja tai suunnitellaanko alueelle nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Nopeiden laajakaistayhteyksien vähimmäisnopeuksista säädetään valtionneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksen valmistelu on käynnissä. Traficom voi käynnistää hankealueiden markkina-analyysit asetuksen tultua hyväksytyksi. Tuen hakemiseen ja maksamiseen liittyviä ohjeistuksia päivitetään Traficomin nettisivuille tämän jälkeen. 

Lisätietoja