Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

ICAOn yleiskokous luotasi suuntaviivat tuleville vuosille

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn yleiskokous linjasi päätöslauselmissaan globaalin ilmailun suuntaviivoja, jotka liittyivät tavanomaisten ilmailuasioiden ohella niin lentämiseen, ympäristöasioihin, droneihin kuin ilmailun kyberturvallisuuteenkin. Suomen yleiskokoukselle asettamat tavoitteet täyttyivät hyvin.

Kokouksessa lentoliikenteen päästövähennysjärjestelmä CORSIAn kehitystyön jatkuminen oli tärkein yksittäinen asia koko Euroopan ryhmälle (Ulkoinen linkki), jota Suomi veti.

Merkittäviä askeleita olivat myös dronejen ja muun ilmailun integroimistarpeen edistäminen, ilmailun turva-asioiden käytännön toteuttamisen tähdentäminen sekä oikeudenmukaisen turvallisuuskulttuurin painottaminen tiedonvaihtoon liittyen. Kokouksessa työstettiin niin ikään globaalia lennonvarmistussuunnitelmaa sekä päätettiin matkustajanoikeuksien parhaiden käytäntöjen seurannasta. Yleiskokouksessa vahvistettiin myös ICAOn hyväksymä kyberstrategia ja toimintaohjelma.

” Suomalaisesta näkökulmasta on erityisen hienoa, että saimme laajaa kannatusta ehdotuksellemme uusien asioiden, toimintojen ja toimijoiden kuten dronejen paremmasta integroimisesta ilmailun nykyjärjestelmiin – turvallisuustason säilyttäen ja sitä edelleen kehittäen. Painotimme kyberturvallisuuden parantamista ilmailun kaikissa järjestelmissä. Dronejen osalta pidimme tärkeänä myös niitä koskevien ympäristövaikutusten huomioimista”, kertoo ilmailujohtaja Pekka Henttu

Yleiskokouksessa työtä tehtiin useissa työryhmissä. Useat Euroopan esittelemät hankkeet saivat kannatusta ja ne etenivät toivotusti.

Jatkopriorisoinnista päättää ICAOn neuvosto, johon Suomi valittiin kolmivuotiskaudeksi 2019-2022 (Ulkoinen linkki). Neuvoston jäsenten kautta Suomi pystyy vaikuttamaan tärkeiksi katsomiensa asioiden toteutukseen, aikatauluihin ja seurantamekanismeihin. Suomen edustaja ICAOn neuvostossa on Traficomin Samuli Vuokila. Ilmailun ajankohtaisiin teemoihin sekä Vuokilan ajatuksiin ICAOsta voi tutustua ns. Nordicao-maiden yhteisjulkaisussa (Ulkoinen linkki).

ICAOn yleiskokous järjestettiin Montrealissa, Kanadassa 24.9.-4.10.2019. Yleiskokoukseen osallistui yli 2 400 edustajaa 184 valtiosta ja 55 kansainvälisestä järjestöstä.

Lisätietoja:

ICAOn yleiskokouksen päätökset ja työpaperit (Ulkoinen linkki) sekä videotallenteet asioiden käsittelystä (Ulkoinen linkki)

LVM:n tiedote (10.10.2019): Eurooppa saavutti tavoitteensa – kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen hyvitysjärjestelmä käyttöön vuonna 2021 (Ulkoinen linkki)

ilmailujohtaja Pekka Henttu, p. 029 5346 031, pekka.henttu(at)traficom.fi, Twitterissä @PekkaHenttu