Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailija, kertaa perussäännöt siitä, mihin voit laskeutua ja mistä lähteä lentoon

Aktiivisimman lentokauden lähestyessä on hyvä muistaa perussäännöt siitä, mihin ilma-aluksella voi laskeutua tai mistä sillä voi lähteä lentoon.

Ilmailulain mukaan ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumiseen saa käyttää lähtökohtaisesti lentopaikkaa. Lentopaikan lisäksi lentoonlähtöön ja laskeutumiseen on mahdollista käyttää tilapäisesti avointa vesialuetta sekä alueen omistajan tai haltijan suostumuksella muuta maa- tai vesialuetta, vaikka kyseistä aluetta ei olisi tähän tarkoitukseen erikseen tarkoitettu.

Muista alueen omistajan tai haltijan suostumus

Lähtökohta on siis, että ilma-alusta operoidaan lentopaikalta käsin. Lakiin on kuitenkin jätetty mahdollisuus lentää myös muualta, mutta tällöin kyse voi olla ainoastaan tilapäisestä toiminnasta. Tämä tilapäinen toiminta kattaa yksittäiset laskeutumiset ja lentoonlähdöt sekä lyhyet lentosarjat. Lisäksi edellytetään, että alueen omistaja tai haltija on antanut lentämiseen suostumuksen.

Laissa ei säädetä erikseen siitä, millainen tämän suostumuksen tulee olla, mutta lähtökohtana voidaan pitää, että suostumuksen on oltava selkeä ja että siitä käy ilmi mihin ja kenelle suostumus on annettu. Suostumus tulee tarvittaessa pystyä esittämään esimerkiksi sitä kysyvälle viranomaiselle.

Ilma-aluksen päälliköllä on vastuu turvallisesta toiminnasta

Mikäli ilma-aluksella laskeudutaan tai lähdetään lentoon alueelta, jota ei ole tähän tarkoitukseen erityisesti järjestetty, on ilma-aluksen päälliköllä entistä suurempi vastuu huolehtia siitä, että ilma-aluksella operoidaan turvallisesti eikä vaaranneta alueella mahdollisesti oleskelevia henkilöitä tai häiritä esimerkiksi alueella käynnissä olevia tapahtumia.

Sovi mahdollisista korvauksista vahinkotilanteissa

Mikäli esimerkiksi teknisestä viasta johtuva laskeutuminen joudutaan tekemään niin, että siitä aiheutuu vahinkoa alueen omistajalle tai haltijalle, on syytä olla yhteydessä vahingonkärsijään ja sopia mahdollisista korvauksista. Ilmailussa toimitaan ns. ankaran vastuun periaatteella, mikä tarkoittaa, että ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä ovat huolimattomuudesta riippumatta yhteisvastuussa vahingosta, joka ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai omaisuudelle, jota ei kuljeteta kyseisessä ilma-aluksessa.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Päivi Metsävainio, p. 029 534 5000 tai sähköpostitse paivi.metsavainio@traficom.fi . Twitterissä @PMetsavainio

Ilmailulaki (864/2014) 76 § ja 136 §

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140864 (Ulkoinen linkki)