Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset.

Lisätietoja: lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi

Eduskunnalle annetut ilmailun HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut ilmailua koskevat säädökset 

Lait:

Laki lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdystä sopimuksesta (Ulkoinen linkki) (46/2023) 

Asetukset:

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdystä sopimuksesta (Ulkoinen linkki) (47/2023)

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Kambodžan kuningaskunnan hallituksen välillä lentoliikenteestä (Ulkoinen linkki) (47/2023)

EU-tason kansainväliset sopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut ilmailua koskevat säädökset

EU-asetukset:

-

Direktiivit:

-

Päätökset:

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisellä Euro–Välimeri-ilmailusopimuksella perustetun sekakomitean päätös nro 1/2023, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2023, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen liitteen IV korvaamisesta (Ulkoinen linkki) [2023/1445]

- päivitetty luettelo niistä EU-säädöksistä, joita Israelin on noudatettava

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen mukaisesti perustetun Euroopan unionin ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätös N:o 1/2023, tehty 9 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen korvaamisesta (Ulkoinen linkki) [2023/1459]

- päivitetty luettelo niistä EU-säädöksistä, joita Sveitsin on noudatettava

Oikaisut:

-

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset

-