Immolan lento-onnettomuuden turvallisuustutkinta julkaistu – suosituksia lentokoulutuksen suunnittelun ja dokumentoinnin parantamiseksi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut turvallisuustutkinnan Immolan lentokentällä 8.8.2020 tapahtuneesta lento-onnettomuudesta. Tutkinnan pohjalta Traficom antaa suosituksia laskuvarjohyppykoulutukselle asetettuihin vaatimuksiin sekä koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja dokumentointiin. Tavoitteena on lentoturvallisuuden edistäminen ja kehittäminen.

Immolan lentokentällä tapahtui 8.8.2020 laskuvarjohyppykoneelle lento-onnettomuus, jossa loukkaantui vakavasti yksi koneessa ollut henkilö ja viisi henkilöä lievästi. Onnettomuustutkintakeskus suoritti alustavan lento-onnettomuustutkinnan, joka julkaistiin 27.8.2020. Samana syksynä Traficom asetti tutkintaryhmän tekemään onnettomuudesta turvallisuustutkinnan, jossa se keskittyi selvittämään onnettomuuden taustalla vaikuttaneita syitä ja laskuvarjohyppykerhojen lentokoulutustoimintaa ja toimintamalleja.

”Hyppytoiminnan turvallisuudesta on viime vuosina oltu huolissaan yhteiseurooppalaisesti, ja keskustelua on käyty sääntelyn tarkentamisesta. Turvallisuustutkinnan tavoitteena on aina parantaa ja kehittää lentoturvallisuutta”, kertoo johtaja Jari Pöntinen.

Suosituksia lentokoulutuksen vaatimuksiin, suunnitteluun ja dokumentointiin

Tutkintaryhmä teki useita huomiota lentokoulutuksen suunnittelun ja dokumentoinnin parantamiseksi. Traficom antaa suosituksina kehitysehdotuksia, jotka liittyvät muun muassa koulutukselle asetettuihin vaatimuksiin sekä koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja dokumentointiin.

”Yksi suosituksistamme tutkinnan pohjalta on, että hyppylentäjien koulutuksen ja perehdyttämisen hyppylentotoimintaan tulisi perustua yksityiskohtaiseen kirjalliseen koulutusohjelmaan. Tämä koulutus ja perehdyttäminen tulisi dokumentoida”, Pöntinen kertoo.

Turvallisuustutkinnassa huomattiin myös, että onnettomuuskoneen lentokäsikirja ei ollut ajantasainen. Vanhojen lentokoneiden lentokäsikirjojen ajantasaisuus voi olla laajempikin ongelma. Traficom ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Tutkintaraportti on julkaistu myös englanniksi (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja

johtaja Jari Pöntinen, jari.pontinen(at)traficom.fi, p. 029 534 6071
ylitarkastaja Markku Oksanen, markku.oksanen(at)traficom.fi, p. 029 534 7073