Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

JAHARP18-markkinavalvontaprojektissa testatut veneet ja niissä havaitut puutteet julkaistu

Useamman EU-maan yhteisessä JAHARP18-markkinavalvontaprojektissa testattiin 30 huviveneen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus. Testatuista veneistä 21 ei täyttänyt huvivenedirektiivin vaatimuksia vähintään yhden olennaisen vaatimuksen osalta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut listan testatuista veneistä ja niissä havaituista vakavimmista vaatimustenvastaisuuksista.

Projektissa testattiin yhteensä 14 CE-merkittyä ilmatäytteistä venettä ja 16 avovenettä. Ilmatäytteisissä veneissä havaitut turvallisuuspuutteet olivat pääosin vähäisiä. Kaikissa ilmatäytteisissä veneissä oli puutteita pakollisissa merkinnöissä tai dokumenteissa. Avoveneissä vastaavia puutteita oli 88 prosentilla.

Testatuista avoveneistä 12:ssa ei ollut asianmukaisia välineitä veden varasta veneeseen uudelleen nousemista varten. Yhteensä 13 mallia ei läpäissyt varalaitavaatimusta, laitakuormakoetta tai kelluntatestiä vedellä täytettynä.

Traficom jatkaa yhteydenpitoa asianomaisten toimijoiden kanssa korjaavien toimien osalta ja valvoo, että ne toteutetaan.

EU:n osarahoittamaan, lähes kolmevuotiseen JAHARP18-projektiin osallistui seitsemän eri EU:n jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset. Projektin koordinaattorina toimi PROSAFE-tuoteturvallisuusverkosto. Traficom valvoo Suomen markkinoilla myytävien huviveneiden vaatimuksenmukaisuutta. Valvonnalla edistetään veneilyturvallisuutta.