Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Koronapandemian aikana henkilöautoilun suosio kasvoi ja joukkoliikennettä käytettiin vähemmän. Nyt joukkoliikenteen käyttö on palannut aiemmalle tasolle ja raideliikenteen käyttö ylittää jo 2016 tason. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuoreesta henkilöliikennetutkimuksesta, jossa tutkittiin suomalaisten liikkumistottumuksia syksyllä 2023.

Vuoden 2023 syksyllä suomalaiset tekivät vuorokaudessa keskimäärin 2,4 kotimaanmatkaa ja liikkuivat näillä matkoillaan 34 kilometriä. Kotimaanmatkoista 31 % liittyi työhön tai koulutukseen. Matkoista 30 % liittyi vapaa-aikaan ja 26 % ostoksiin tai asiointiin. Päivittäisten matkojen määrä (matkaluku, matkaa/hlö/vrk) ja niillä kuljettu matka olivat samaa suuruusluokkaa kuin syksyllä 2021 ja 2022, mutta huomattavasti syksyä 2016 pienemmät. 

Liikkumiseen käytetty päivittäinen kokonaismatka-aika henkilöä kohden syksyllä 2023 oli noin 68 minuuttia vuorokaudessa, mikä on selvästi vähemmän kuin syksyllä 2016. Kokonaismatka-aika on se aika, jonka henkilö keskimäärin liikkuu vuorokaudessa.

Henkilöauto edelleen suosituin

Suomalaisten yleisin kulkutapa on edelleen henkilöauto, jolla tehtiin 55 % matkoista joko kuljettajana tai matkustajana. Toiseksi yleisin kulkutapa oli jalankulku ja 23 % matkoista taittui kävellen. Joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen osuus oli 10 % ja polkupyörällä tehtyjen 9 %. Joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen suorite on palautunut korona-ajoista ja jopa ohittanut vuoden 2016 tason.

Vuoteen 2021 verrattuna henkilöauton kulkutapaosuus pienentyi seitsemän prosenttiyksikköä. Vastaavasti joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräliikenteen kulkutapaosuudet kasvoivat. Syksyyn 2022 verrattuna henkilöauton kulkutapaosuus pieneni kolme prosenttiyksikköä ja kävelyn kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Etätyöt suosiossa pandemian jälkeenkin

Etätöiden tekeminen näyttää vakiintuneen, vaikka korona on ohi. Vuoden 2023 syksyllä 35 % työssäkäyvistä vastaajista oli tehnyt etätöitä edellisen seitsemän päivän aikana, kun osuus vuonna 2022 oli 31 %. Työssäkäyvistä yli kaksi päivää etätöitä viikon aikana tehneiden osuus oli syksyllä 2023 18 %, mikä on sama osuus kuin syksyllä 2022. 

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat kaikki kuusi vuotta täyttäneet vakituisesti Suomessa asuvat henkilöt Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten liikkumista ajanjaksolla 1.9.2023–30.11.2023. 

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on kattavasti suomalaisten liikkumistottumuksia kuvaava seurantatutkimus. Tutkimus kertoo suomalaisten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Tutkimuksen tilaajana toimi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Lisätiedot

 erityisasiantuntija Hanna Strömmer, hanna.strommer(at)traficom.fi, p. 029 534 7053