Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Joukkoliikenteen valtionavustusten haku käynnissä – jaossa myös rahoitusta kehityshankkeiden tukemiseen

Joukkoliikenteelle koronatilanteen vuoksi myönnetty 100 miljoonan euron lisätuki on parhaillaan haettavana. Lisätuen ohella myös joukkoliikenteen valtionavustusten vuosittainen haku on käynnissä. Tuet on tarkoitettu avuksi nykytilanteeseen sekä joukkoliikenteen kehityshankkeiden tukemisen. Molemmat haut ovat käynnissä elokuun loppuun ja päätökset tehdään syyskuussa.

Joukkoliikenteelle myönnetyllä lisärahoituksella tuetaan palvelutason turvaamista koronatilanteen pitkittyessä sekä pyritään varmistamaan nykyisten joukkoliikenteen kehittämishankkeiden jatkuvuus. Lisäksi edistetään uusia kehittämistoimenpiteitä.

Tuki myönnetään joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille eli joukkoliikenteen järjestämisestä vastaaville kunnille, kaupungeille, kaupunkiseuduille tai muille alueen joukkoliikenteestä vastaaville tahoille, kuten ELY-keskuksille. Tuen avulla toimivaltaiset viranomaiset hankkivat palveluita liikennöitsijöiltä, jolloin tuki hyödyttää yrityksiä eri puolilla Suomea.

Haussa kehitysideoita ja uuden arjen ratkaisuja

”Yhdistimme joukkoliikenteen lisätuen sekä normaalin vuosittaisen tuen hakemiset, jotta prosessi olisi mahdollisimman sujuva. Nykyinen tilanne vaatii uusia käytäntöjä kaikilta ja kannustammekin hakijoita reippaasti ideoimaan uusia ratkaisuja, joiden avulla joukkoliikennettä voidaan kehittää ja sujuvoittaa tämänhetkisessä arjessamme”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Joukkoliikenteen 100 miljoonan euron lisärahoituksesta on tarkoitus kohdistaa 70 miljoonaa euroa suurille kaupunkiseuduille, 15 miljoonaa euroa keskisuurille kaupunkiseuduille ja 15 miljoonaa euroa ELY-keskuksille. Kaupunkiseutujen osalta haku loppuu 31.8.2020 ja päätökset on tarkoitus tehdä syyskuussa.

ELY-keskusten tuki myönnetään kahdessa osassa. Ensimmäinen noin 5 miljoonan osuus myönnettiin heinäkuun alussa.

Joukkoliikenteeseen tarkoitetut tuet jaetaan valtionavustuksina. Valtionavustukset ovat pääsääntöisesti enintään 50% aiheutuneista kustannuksista.

Tietoa myös muista liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle myönnetyistä lisärahoituksesta liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta (5.6.2020): Hallituksen esitys neljänneksi lisätalousarvioksi: Joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukea, väylähankkeita koko maahan (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja:

johtaja Pipsa Eklund, p. 029 534 5396, pipsa.eklund(at)traficom.fi

 ylitarkastaja Toni Bärman, p. 029 534 6764, toni.barman(at)traficom.fi