Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Journalistisen sisällön edistämiseen myönnetään tukea kaikkiaan 7,5 miljoonaa euroa. Valtionavustuksen tarkoituksena on tukea koronaepidemiasta kärsinyttä journalistista sisältöä tuottavaa mediaa. Avustusta myönnetään 97 yritykselle, jotka ovat hakeneet tukea kohdennettavaksi yhteensä 236 tiedotusvälineelle.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätökset journalistisen sisällön edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Valtionavustusta myönnetään 97 yritykselle yhteensä 7,5 miljoonaa euroa, joka jaetaan kaikkien tukea hakeneiden ja edellytykset täyttäneiden yritysten kesken suhteessa yritysten journalistista työtä tekevien henkilöiden lukumäärään. Avustuksen kokonaismäärä on enintään 800 000 euroa yritystä (konsernia) kohti. Avustuksen suuruus yhtä journalistista työtä tekevää henkilöä kohden on noin 3 700 euroa muilla yrityksillä kuin niillä, joilla edellä mainitun 800 000 euron enimmäismäärän täyttyminen vaikuttaa lopulliseen myönnettyyn tukimäärään.

Journalistisen sisällön edistämisen valtionavustusta saaneet yritykset

Valtionavustuksen tavoitteena on lisätä monimuotoista journalistista sisältöä ja sen tarjontaa sekä tukea journalismia paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Tukea myönnetään journalistista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja journalistisen sisällön hankkimiseen käytettyihin freelance-palkkioihin.

Sanomalehdet saavat eniten koronatukea

Koronatukea saaneet 97 yritystä kohdentavat avustuksen yhteensä 236 tiedotusvälineelle. Tiedotusvälineiden joukossa on määrällisesti eniten sanomalehtiä, mutta myös aikakauslehtiä, radiokanavia, televisiokanava ja verkkojulkaisuja. Alla olevissa taulukoissa on esitetty avustusta saavat tiedotusvälineet tyypeittäin sekä yritykset journalistista työtä tekevien henkilöiden lukumäärän mukaan jaoteltuna. Journalistien lukumäärässä on huomioitu myös yritysten maksamat freelance-palkkiot henkilötyövuosiksi muutettuina.

Journalistista koronatukea saavat tiedotusvälineet jakautuvat siten, että sanomalehtiä on 177, aikakauslehtiä on 40, radiokanavia on 11, televisiokanavia on 1 ja verkkojulkaisuja on 7.
Kuvio 1. Journalismin koronatukea saavat tiedotusvälineet tyypeittäin.
Journalistista koronatukea myönnettiin yritystä kohden journalistista työtä tekevien henkilöiden lukumäärän mukaan henkilötyövuosiksi muunnettuna. 50 yrityksellä avustus kohdennetaan alle 5 HTV:lle, 29 yrityksellä avustus kohdennetaan 5-50 HTV:lle ja 18 yrityksellä avustus kohdennetaan yli 50 HTV:lle.
Kuvio 2. Journalismin koronatukea saavat yritykset journalistien ja freelancereiden yhteenlaskettujen henkilötyövuosien mukaan jaoteltuna.

Tuki oli haettavissa 20.10.–17.11.2020 Suomessa toimiville medioille, joiden mainosmyynti ja liikevaihto ovat merkittävästi vähentyneet koronaepidemian vuoksi ja jotka täyttivät muut tuen saamisen edellytykset.

Avustusta haki kaikkiaan 121 media-alan yritystä. Traficom hylkäsi 20 hakijan hakemuksen, jotka eivät täyttäneet tuen saamisen edellytyksiä. Lisäksi muutama hakija veti hakemuksensa pois haun edetessä.

Lisätietoja

Lakimies Sari Tujunen, p. 0295 390 336

Päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446

Sähköpostiosoite: journalisminkoronatuki@traficom.fi