Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficomin julkaisut ja tutkimukset

Tutkimustoiminta ja kehittäminen Traficomissa

Traficomin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on tukea Traficomia ja sen asiantuntijoita viraston tehtävien hoitamisessa ja sen toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Päämääränä on liikennejärjestelmän turvallisuuden parantaminen, liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen sekä viestinnän palvelujen ja teknologioiden kehittäminen.

Henkilöliikennetutkimus

Valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella kerätään perustietoja suomalaisten liikkumisesta. Tietoja käytetään apuna parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja. Tutkimustulokset antavat liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri kulkutavoista ja liikkumiseen vaikuttavista syistä.

Talvimerenkulun tutkimusraportit

Talvimerenkulun tutkimusta on toteutettu Suomen ja Ruotsin merenkulkuviranomaisten yhteistyönä vuodesta 1972 alkaen. Tälle sivulle on koottu toteutuneiden tutkimusten raportteja. 

Trafin julkaisut ja tutkimukset

Päivitetty