Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella kerätään perustietoja suomalaisten liikkumisesta. Tutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja henkilöliikennematkojen väestöryhmistä sekä ajallisista ja alueellisista eroista. Tietoja käytetään apuna parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja. Tutkimustulokset antavat liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri kulkutavoista ja liikkumiseen vaikuttavista syistä.

Henkilöliikennetutkimusta on tehty vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein. Viimeisimmät tiedot on koottu vuonna 2021. Tutkimusjulkaisut ja -aineistot on koottu alle. Yhteenveto vuoden 2021 tuloksista on koottu tieto.traficom.fi -palveluun (Ulkoinen linkki). Tiedonkeruu jatkuu syksyllä 2023.