Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Julkisen palvelun velvoitteella varmistetaan riittävät meriliikenneyhteydet

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,8 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi. Valtioneuvosto antoi 9.7.2020 määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen, jossa säädetään julkisen palvelun velvoitteen asettamisen ja sen suorittamisesta maksettavan avustuksen edellytyksistä.

Asetuksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä, jos kyseinen yhteys todetaan välttämättömäksi. Yhteysvälille kilpailutetaan kokonaistaloudellisesti soveltuvin vaihtoehto. Asetus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Varmistetaan Suomelle välttämätön merikuljetuskapasiteetti

Meriliikenteelle asetettavan julkisen palvelun velvoitteen tarkoituksena on varmistaa Suomelle välttämätön ja riittävä merikuljetuskapasiteetti.

Tuettava reitti määräytyy yleisen edun sekä vallitsevan kysynnän ja tarjonnan mukaan. Valinta meriliikenteen harjoittajasta tehdään kilpailuttamalla julkisessa hankintamenettelyssä. Hankintamenettelyssä arvioidaan mm. meriliikenteen harjoittajan kykyä täyttää julkinen palveluvelvoite sekä tarjotun aluksen soveltuvuus kyseiseen palveluun. Avustus myönnetään kokonaistaloudellisesti edullisimmin meriliikennettä tarjoavalle taholle.   Avustuksen ja sen toimeenpanon lopullinen muoto määräytyvät Euroopan unionin valtiontukisääntelyn reunaehtojen mukaan.

Tällä hetkellä ei välitöntä tarvetta liikennöintivelvoitteeseen

Traficom on ryhtynyt asetuksen toimeenpanoa edellyttäviin toimiin. Traficomin arvion mukaan meriliikenneyhteydet ovat tällä hetkellä toimivat ja riittävät eikä liikennöintivelvoitteen asettamiselle ole tällä hetkellä välitöntä tarvetta. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti. Traficom seuraa tilannetta aktiivisesti ja käy vuoropuhelua alan toimijoiden kuten varustamoiden ja teollisuuden kanssa kanssa. Mikäli ilmenee tarvetta asettaa julkinen palveluvelvoite jollekin yhteysvälille, tulee Traficom tiedottamaan ja ohjeistamaan toimijoita tästä erikseen.  

Lisätietoja

Johtaja Pipsa Eklund, pipsa.eklund(at)traficom.fi, p. 029 534 5396 (lomalla viikot 30-32) 
Lakimies, Pekka Kouhia,  pekka.kouhia(at)traficom.fi, p. 029 534 6709
Lakimies, Tero Poutala, tero.poutala(at)traficom.fi, p. 029 534 6485

LVM:n tiedote 9.7.2020: Valtioneuvosto antoi asetuksen meriliikenteen tukemisesta (Ulkoinen linkki)

LVM:n tiedote 12.6.2020: Hallitus esittää määrärahaa laivaliikenteen avustamiseen (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston yleisistunnon 9.7.2020 aineisto (Ulkoinen linkki)