Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Katsastuskontti Oy:n toimipaikalle katsastuskielto 20.11.-26.11.2019 katsastustoiminnassa havaittujen puutteiden vuoksi

Katsastuskontti Oy:n Kempeleen toimipaikalla ei saa katsastaa ajoneuvoja 20.11.2019 alkaen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asettama kielto on määräaikainen ja se on voimassa 26.11.2019 saakka.

Liikenteen turvallisuusvirasto (1.1.2019 lähtien Traficom) antoi Katsastuskontti Oy:n Kempeleellä toimivalle toimipaikalle huomautuksen 13.7.2018, koska katsastustoimipaikka ei ollut pystynyt varmistamaan katsastustoimintansa riittävän korkeaa laatua. Katsastustoimipaikka on hyväksynyt liikenteessä käytettäväksi ajoneuvoja, jotka ilmeisen selvästi eivät ole olleet säännösten ja määräysten mukaisia ja hylännyt ajoneuvoja, joiden kaikkia ilmeisiä vikoja tai puutteita ei ole huomioitu. Lisäksi katsastustoimipaikka on suorittanut katsastuksia katsastustoimipaikan ulkopuolella ilman tarvittavia tiloja ja laitteita. Traficom on edellyttänyt, että katsastustoimipaikka suunnittelee ja toteuttaa tarpeelliset korjaavat toimenpiteet katsastustoimintansa laadun parantamiseksi.

Traficomin totesi syyskuussa 2019 Katsastuskontti Oy:n katsastustoiminnassa edelleen vakavia puutteita. Katsastuksia suorittivat ilman riittävää valvontaa ja ohjausta katsastusharjoittelijat, joilla ei ole tehtävän hoitamiseen laissa säädettyä ammattitaitoa ja pätevyyttä. Katsastusharjoittelijat myös tallensivat tietoja liikenneasioiden rekisteriin katsastuksen ohjaajalta lainatuilla tunnuksilla. Tunnukset ovat henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa missään tilanteessa toiselle osapuolelle.

Katsastustoiminnassa havaittujen vakavien puutteiden vuoksi Traficom on asettanut Katsastuskontti Oy:n Kempeleellä toimivan Katsastuskontti 103 -toimipaikan yhden viikon määräaikaiseen kieltoon, jolloin se ei voi suorittaa katsastuksia.

Traficom voi kieltää katsastusten tekemisen katsastustoimipaikalla uudestaan määräajaksi tai perua katsastusluvan kokonaan, jos katsastustoimipaikka ei toteuta toimenpiteitä laadun parantamiseksi tai jos sen katsastustoiminnan laatu ei ole toimenpiteistä huolimatta merkittävästi parantunut.

Kiellon vaikutukset asiakkaisiin

Jos asiakkaalla on Konttikatsastus Oy:n Kempeleellä sijaitsevalla Katsastuskontti 103 -toimipaikalla määräaikaiskatsastuksessa hylätyllä autolla jälkitarkastusaika sinä aikana, kun katsastustoimipaikka on suljettuna, voi auton viedä jälkitarkastukseen mille katsastustoimipaikalle tahansa.

Lisätietoja

yksikönpäällikkö Olli Ahtola, olli.ahtola(at)traficom.fi, p. 029 534 5366
ylitarkastaja Erik Stålhammar, erik.stalhammar(at)traficom.fi, p. 029 534 6648