Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kävelyn ja pyöräilyn investointitukea myönnettiin 15 kunnalle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Väylä ovat yhdessä myöntäneet 15 kunnalle avustusta vuoden 2018 kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta. Ohjelman avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien ja kuntien katuverkolla.

Tämänkertaisessa haussa tukea oli jaossa yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Hankehakemuksia toivottiin seuraavista teemoista:

  • uudet kävelyn ja pyöräilyn reitit kaupunkiseuduilla
  • nykyisten reittien kehittäminen kaupunkiseudulla
  • matkaketjut, kuten esimerkiksi pyöräpysäköinnin kehittäminen.

Hakuun saatiin 67 hakemusta, joista pystyttiin rahoittamaan 15. Rahoitettavaksi valittiin hankkeita, joilla saadaan kasvatettua kävely- tai pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta. Hankkeet toteutetaan kunnissa vuoden 2020 loppuun mennessä.

”Hakemusten perusteella on nähtävissä, että hankkeissa pyritään tarjoamaan käyttäjille erittäin laadukasta kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuria. Valituissa hankkeissa korostuvat muun muassa pyöräilyn laatukäytävät eli niin sanotut baanat, joiden kehittäminen on eri puolilla Suomea ajankohtaista. Myös yksisuuntaiset pyörätiet ja pyöräkaistat kaupunkien keskustoissa nousivat hankkeissa esiin. Hakemuksissa näkyi myös katutilan uudelleen jako, jossa kävelylle ja pyöräilylle halutaan varata yhä enemmän tilaa katualueelta. Myös matkaketjuja kehittäviä hankkeita on avustettavissa hankkeissa useita”, kertoo Traficomin kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen.

Avustusta saaneet hankkeet

Jyväskylän kaupunki

Pohjoisbaanan parantaminen välillä Heinälampi–Pappilanrinne

Liedon kunta

Liedon kunnan katuverkon kevyen liikenteen väylien opasteet

Kemin kaupunki

Pyöräilyväylän rakentaminen

Espoon kaupunki

Läntinen Tarvonsilta

Kuopion kaupunki

Matkaajanpolku ja liityntäpysäköinti

Kirkkonummen kunta

Hermaisenpuiston pyöräpysäköinti

Iin kunta

Jakkukylän silta

Joensuu

Siltakatu välillä Länsikatu–Noljakantie

Oulu

Linnanmaan baanan 2.vaihe

Tampere

Hervannan baana

Turun kaupunki

Uudenmaantien pyöräilyn laatukäytävä

Vaasan kaupunki

Yksisuuntaiset pyörätiet Vaasaan Kirkkopuistikolle

Vantaan kaupunki

Pyöräilyn laatukäytävä Tikkurila–Hakunila

Hämeenlinnan kaupunki

Pyöräpysäköinnin kehittäminen Hämeenlinnassa

Lappeenrannan kaupunki

Pyöräilyn pääreitin kehittäminen Marssitien kohdalla

Lisätiedot

kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen, tytti.viinikainen(at)traficom.fi, puh. 0295 34 6719