Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin puolen miljoonan tuki

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottavat: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustukset kuntakohtaisiin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin. Vuonna 2021 avustusta saavia hankkeita toteutetaan 22, ja niiden saama tuki on yhteensä 530 000 euroa. Avustuksen myötä edistämisohjelmia tullaan laatimaan ympäri Suomen, ja niillä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kunnissa.

"Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmien laatiminen ja niiden johdonmukainen toteuttaminen kunnissa ovat merkittävässä roolissa, kun halutaan kasvattaa kävelyn ja pyöräilyn suosiota paikallisesti. Näiden liikkumismuotojen edistämiseen halutaan kunnissa oikeasti sitoutua, ja juuri sillä on iso merkitys tulevaisuuden kestävän liikkumisen kannalta. Avustusta saivat nyt kokonaisvaltaiset hankkeet – mukana on poikkihallinnollisuutta, infran kehittämistä ja liikkumisen ohjausta", sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomista.

Edistämisohjelmilla kävely ja pyöräily houkuttelevammaksi ja turvallisemmaksi

Valtionavustusta myönnettiin ensimmäistä kertaa kuntaan laadittavan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman tekemiseen tai jo olemassa olevan ohjelman päivittämiseen ajan tasalle. Rahoitettavaksi valittiin hankkeita, joissa laaditaan poikkihallinnollinen kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelma. Lisäksi valinnassa huomioitiin se, että edistämisohjelma parantaa kokonaisvaltaisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, houkuttelevuutta ja turvallisuutta.

Avustusta myönnettiin seuraaville kunnille: Akaa, Asikkala, Hanko, Hämeenlinna, Kangasala, Kauhajoki, Kokkola, Kotka, Kärkölä, Lapua, Liperi, Loviisa, Muhos, Nokia, Parkano, Tampere, Utajärvi, Uusikaupunki, Vaasa, Vantaa ja Viitasaari ja Ylitornio.

Kuntakohtaisten kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadinnan tukeminen on osa liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaisemaa valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kunnissa, vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja kohentaa kansanterveyttä. Ohjelman tavoitteena on 30 prosentin kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Ohjelma tukee myös hallitusohjelman ja Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitetta, jonka mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Avustusta saaneet Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma -hankkeet (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja:

Liikenne - ja viestintävirasto Traficom
erityisasiantuntija Virpi Ansio, p. 029 534 6826, virpi.ansio(at)traficom.fi
ylitarkastaja Kati Hyvärinen, p. 029 534 6704, kati.hyvarinen(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija Tuire Valkonen, p. 0295 34 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire