Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Keskustelu vesiväylien käytöstä käynnissä

Väylien käyttö nyt ja tulevaisuudessa liittyy kiinteästi myös N2000 väylä- ja merikarttauudistukseen. Parhaiden tulevaisuuden käytäntöjen selvittämiseksi on perustettu erillinen työryhmä, jonka on tarkoitus paneutua kauppamerenkulun väylien käytön ohjeistukseen, tiedon esitystapaan sekä terminologiaan ja käsitteisiin. Väylä- ja merikarttauudistuksen myötä merikarttojen tiedot paranevat ja tarkentuvat, mikä mahdollistaa myös kauppamerenkulun väylien nykyistäkin tehokkaamman käytön.

"Työryhmässä paneudumme erityisesti kauppamerenkulun väyliin ja keskustelun ytimessä on väylistä annettavat tiedot sekä väylien käyttöön liittyvä ohjeistus. Merikartalla esitettävä väylän kulkusyvyys on ollut hyvin keskeinen käsite väylien käytössä Suomessa. Merenkulkijat ovat tietoisia tietyn väylän kulkusyvyydestä, mutta väylien käyttöön liittyvä tarkempi ohjeistus ei välttämättä ole tavoittanut kaikkia tahoja”, avaa työryhmän puheenjohtaja Stefan Engström.

Väylän käyttäjä tarvitsee tietoa merikartan lisäksi myös muista lähteistä, jotta väylien käyttö olisi optimaalista. Kulkusyvyyden käsite ja siihen liittyvä ohjeistus ovat muuttuneet 2000-luvulla. Tästä syystä merikartalla esitettävä kulkusyvyyden karttamerkintä ei enää määritelmältään täysin vastaa nykyistä kulkusyvyyskäsitettä. Hyvissä olosuhteissa väylää voi käyttää kulkusyvyyttä suuremmalla syväyksellä, mutta merikarttaan merkittyä lukua pidetään usein todellisuutta määräävämpänä. Kulkusyvyyden poistamista merikartoilta on pohdittu työryhmässä, kuten monissa muissa Itämeren maissa on käytäntönä, koska se vähentäisi merikarttamerkintään liittyvää tulkinnanvaraisuutta ja samalla voisi ohjata kauppamerenkulun ammattilaisia väylien entistä tehokkaampaan ja sujuvampaan käyttöön.

"Kulkusyvyyden voidaan ajatella olevan jopa liian keskeisessä asemassa väylien käytössä. Kulkusyvyys on väylän mitoitukseen liittyvä oletusarvo. Turvallinen syväys täytyy kaikissa tilanteissa arvioida tapauskohtaisesti, vallitseva tilanne huomioiden”, sanoo Engström.

N2000 väylä- ja merikarttauudistuksen tuomat tarkemmat merikarttatiedot mahdollistavat väylien tehokkaamman käytön

Väylä- ja merikarttauudistuksen myötä merikarttojen tiedot paranevat ja tarkentuvat, mikä mahdollistaa myös kauppamerenkulun väylien nykyistäkin tehokkaamman käytön. Tavoitteen saavuttaminen vaatii ajantasaisten ja riittävien tietojen lisäksi yhteisen ymmärryksen väylien käytöstä merenkulun kentällä.

”Väylä- ja merikarttauudistuksen yhteydessä käydyissä sidosryhmäkeskusteluissa- ja tilaisuuksissa on noussut usein esille väylien käyttöön liittyvät kysymykset, mm. asiakkaan tarvitsemien tietojen saatavuus sekä eri toimijoiden vastuut ja roolit. Näen tämän vuoropuhelun merkityksellisenä, jotta voidaan saavuttaa eri toimijoiden välille yhteinen ymmärrys sekä samansuuntaiset periaatteet väylien käyttöön liittyvästä ohjeistuksesta”, kertoo N2000-projektia luotsaava tiiminvetäjä Janina Tapia Cotrino.

Väylien käyttöä tarkastelevan työryhmän on tarkoitus selvittää ohjeistukseen, väyläkohtaisiin tietoihin ja terminologiaan liittyvät parhaat käytännöt kevään 2021 aikana. Työryhmässä on edustajia sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista että Väylävirastosta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Stefan Engström, stefan.engstrom(a)traficom.fi, p. 029 534 6724 Twitterissä @stefuEng

tiiminvetäjä Janina Tapia Cotrino, janina.tapiacotrino(at)traficom.fi, p. 029 534 6756, Twitterissä @tapiacotrino