Kestävään liikkumiseen valtionavustusta eri puolille Suomea

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottavat: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt liikkumisen ohjauksen tukea 26 hankkeelle eri puolille Suomea. Tarkoituksena on tukea kestävää liikkumista ja vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin. Tukea annettiin työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä kestävän liikkumisen suunnitteluun.

Vuosittaiset liikkumisen ohjauksen valtionavustukset on tarkoitettu kunnille, kuntayhtymille ja yleishyödyllisille yhteisöille. Tukea voi hakea erilaisiin hankkeisiin, joilla on tarkoitus joko tiedon lisäämisen tai palvelukokeilujen kautta vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin ja vahvistaa kestäviä liikkumistottumuksia.

”Nyt valtio rahoittaa eri puolilla Suomea 26 hanketta, kuten koululaisten liikenneraatia, kävelykampanjoita, kestävän liikkumisen suunnitelmia sekä talvipyöräilyn, kaupunkipyöräilyn ja pyöräpysäköinnin edistämistä. On upeaa, miten moninaisilla keinoilla kunnat ja järjestöt luovat edellytyksiä aktiiviselle arjelle. Liikkumisen ohjauksen tuki on yksi Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteistä ja tavoitteena on korottaa rahoituksen tasoa tulevina vuosina”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

”Hienoa, että voimme tarjota kunnille ja yhteisöille tukea kestävämpiin kulkutapamuotoihin ja liikkumistottumusten pysyvämpään muutokseen tähtääville hankkeille. Tänä vuonna näkökulma oli siinä, miten tukea kestävää liikkumista korona-aikana ja sen jälkeen sekä pitkäjänteisempi kestävän liikkumisen suunnittelu. Pystyimme rahoittamaan 26 hanketta yhteensä 891 000 eurolla. Nyt painottuivat vahvasti kestävän liikkumisen liittyvät suunnitelmat sekä viestintä ja markkinointi. Uusien palveluiden kokeiluja ja pilotteja oli vähemmän, mikä johtunee näistä poikkeuksellisista ajoista”, kertoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomista.

Tukea kunnille ja kaupungille moninaisiin hankkeisiin – järjestöt kannustavat pyöräilyyn ja kävelyyn

Kunnissa ja kaupungeissa tukea saivat muun muassa seudullisen pysäköintipolitiikan edistäminen, laajempi liikkumisen ohjauksen suunnittelu sekä kestävän työ- ja koulumatkaliikkumisen hankkeet.  

Yhdistykset käyttävät tänä vuonna valtionavustusta erityisesti pyöräilyä ja kävelyä edistäviin hankkeisiin. Valtionavustushaussa ollut kävelybuumi pysyväksi ilmiöksi -teema näkyi sekä kuntien ja kaupunkien että yhdistysten hankkeissa, joilla lisätään jo korona-aikana lisääntynyttä kävelyn houkuttelevuutta entisestään ja erilaisilla matkoilla. 

Rahoitusta saivat Haminan kaupunki, Hangon kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), HSL, Imatran kaupunki, JAPA ry, Jyväskylän kaupunki, Keskipohjalaiset kylät ry, Keski-Suomen liitto, Kouvolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki, Liikuntatieteellinen seura, Limingan kunta, Pyöräilykuntien verkosto ry, Pyöräilykuntien verkosto ry, Pyöräliitto ry, Päijät-Hämeen liitto, Rauman kaupunki, Riihimäen kaupunki, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseutu, Tornion kaupunki, Turun kaupunki, Valonia / Varsinais-Suomen liitto ja Vantaan kaupunki.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saaneet hankkeet 

Lisätietoja:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
ylitarkastaja Toni Bärman, p. 029 534 6764, toni.barman(at)traficom.fi
ylitarkastaja Michaela Sannholm, p.  029 534 6715, michaela.sannholm(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija Tuire Valkonen, p. 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire