Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tämä uutinen sisältää ohjeita kielitaitokokeeseen valmistautumiseksi. Varaa muutama minuutti sivun läpikäymiseen ennen kuin soitat valitsemallesi kielitaitotarkastajalle, koska täältä löydät vastauksia moniin sinua mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin.

Kielitaitotarkastajat löytyvät Traficomin kielitaitotarkastajalistalta.

Kielitaitokokeesta on kaksi versiota, joita kutsutaan lupakirjan luokituksen mukaisesti VFR-kokeeksi ja IFR-kokeeksi.

Koesuorituksen arvioiminen

Kielitaitokokeeseen kuuluu kuullunymmärtämiskoe, suullisen kielitaidon koe ja fraseologiakoe. Kuullun ymmärtäminen arvioidaan asteikolla 4, 5 ja 6 tai hylätty. Suullinen kielitaito arvioidaan haastattelussa asteikolla 1–6 erikseen kuudella osa-alueella. Kielitaitotasoksi tulee alin taso, jonka kokelas saavuttaa yksittäisellä arvioitavalla osa-alueella. Fraseologiakoe arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi eikä se vaikuta kielitaitotasoon. Fraseologiakokeen hyväksyntä edellyttää, että 75 % vastauksista on oikein. Arviointi perustuu ICAOn julkaisemaan kielitaidon arviointiasteikkoon, joka löytyy esimerkiksi EU:n lentomiehistöasetuksesta 1178/2011 (Ulkoinen linkki) (Lisäys 2).

Esimerkki

Kokelas suorittaa fraseologiakokeen hyväksytysti ja saa kuullunymmärtämiskokeessa tason 5. Haastattelussa hän saa kuudella osa-alueella kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) arviointiasteikon mukaisesti ääntämisessä tason 6, rakenteissa tason 5, sanavarastossa tason 4, puheen sujuvuudessa tason 5, ymmärtämisessä tason 6 ja vuorovaikutuksessa tason 5. Ratkaiseva alin taso tässä tapauksessa on sanavarasto, josta hän sai tason 4. Tämä taso on kielitaitokokeen lopullinen arvosana, jonka kielitaitotarkastaja kirjaa kokelaan lupakirjaan ja todistukseen kielitaitotasoksi 4.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä kielitaitokokeeseen kuuluu?

Kielitaitokoe koostuu kolmesta osakokeesta. Koe alkaa noin 20 minuutin mittaisella kuullunymmärtämiskokeella, jota seuraa ilmailuradiopuhelinliikenteen sanojen ja sanontojen tuntemista mittaava fraseologiakoe. Lopuksi kielitaitotarkastaja pitää noin 20 minuuttia kestävän haastattelun, jolla hän arvioi kokelaan suullisen kielitaidon. Haastattelu alkaa yleisellä osalla, jossa erilaisia ilmailuaiheita käydään läpi useista näkökulmista. Tarkastaja valitsee keskustelun aiheet kokelaan lupakirjatason ja ilmailutuntemuksen mukaan. Hän ei kuitenkaan arvioi kokelaan ilmailutietämystä, joten kokelaan ei tarvitse pelätä menettävänsä pisteitä vääristä vastauksista. Tarkastaja arvioi pelkästään sitä, miten kokelas ymmärtää englannin kieltä ja kuinka hyvin hän pystyy ilmaisemaan itseään englannin kielellä. Haastattelun toisessa osassa tarkastaja keskustelee kokelaan kanssa kahdesta valokuvasta. Aluksi hän pyytää kokelasta antamaan kummankin kuvan esittämästä tilanteesta oman selostuksensa, minkä jälkeen hän kysyy kokelaalta tarkentavia asioita ja jatkaa niistä keskustelua.

Miten kielitaitokokeeseen voi valmistautua?

Helpoin tapa valmistautua fraseologiakokeeseen on tutustua Traficomin internetsivuilta löytyvään ilmailuohjeeseen GEN T1-10. Ohjeessa esitetään radiopuhelinliikenteen sanat ja sanonnat, joita fraseologiakokeessa kysytään. Tämän tiedotteen lopussa on muutama esimerkki kuullunymmärtämiskokeen ja suullisen kielitaidon kokeen tehtävistä. Ennen kielitaitokoetta kokelaan on hyvä harjoitella ja käyttää englantia.

Mitä kielitaitokokeeseen pitää ottaa mukaan?

Kuvallinen henkilötodistus ja kaikki lupakirjat (esimerkiksi PPL, GPL, CPL, ATCO), joihin kokelas haluaa kielitaitomerkinnän.

Kuinka kauan kielitaitokoe kestää?

Kokeen ohjeistukseen, varsinaiseen kokeeseen ja palautteenantoon kuluu yhteensä korkeintaan kaksi tuntia.

Milloin voi suorittaa ensimmäisen kielitaitokokeen?

Ensimmäinen kielitaitokoe on hyvä suorittaa juuri ennen ensimmäistä yksinlentoa eli siinä vaiheessa, kun kokelaalla on takanaan noin 10–15 lentotuntia. Jos kokelaalla on lupakirja jo entuudestaan, hän voi hakeutua kokeeseen milloin tahansa. Lennonjohtajat ja lennontiedottajat suorittavat kokeensa Finavian ohjeiden mukaisesti. 

Milloin kannattaa suorittaa uusintakoe, kun vanhan kielitaitomerkinän voimassaolo on päättymässä?

 • Jos kokelas varaa uusintakokeen alle 3 kuukautta ennen vanhan kielitaitomerkinnän voimassaolon päättymistä, merkintä on voimassa pisimmän mahdollisen ajan. Tällöin uusi voimassaoloaika alkaa edellisen merkinnän päättymispäivästä.
 • Jos kokelas varaa uusintakokeen yli 3 kuukautta ennen vanhan kielitaitomerkinnän voimassaolon päättymistä, hän menettää osan merkinnän voimassaoloajasta. Tällöin uuden merkinnän voimassaoloaika alkaa arviointipäivästä.

Kielitaitomerkinnät ovat voimassa seuraavasti:

 • Taso 6 on lentolupakirjan haltijoilla voimassa toistaiseksi eikä sitä tarvitse uusia. Lennonvarmistushenkilöstöllä taso 6 on voimassa yhdeksän vuotta.
 • Taso 5 on voimassa kuusi vuotta
 • Taso 4 on voimassa ohjaamomiehistöllä neljä vuotta ja lennonvarmistushenkilöstöllä kolme vuotta.

Esimerkkejä

Kuullunymmärtämiskokeen tehtävä

Tilanne

“Mike and Frank were practising landings on a school flight. They were flying in the traffic circuit for runway 18. While flying on downwind Mike informed air traffic control of their intentions. Later, as they turned to final, they saw that a Piper was on the runway about to depart. It was clear that it had an engine problem. The air traffic controller did not wait for things to get worse; instead, he cancelled the Piper’s takeoff and told Mike and Frank to go around.”

Kysymys

Select the one correct alternative.

 1. Mike and Frank were flying a Piper.
 2. Mike decided to go around due to an airplane on the runway.
 3. The pilot of the Piper informed ATC of an engine problem
 4. ATC reacted quickly. (Correct answer)

Suullisen kielitaidon kokeen tehtävä

Yleisiä kysymyksiä

 1. Tell me what happens with the plane when you move the stick and pedals?
 2. What are the procedures for a pilot performing a go around?
 3. What is most demanding in flying a plane?

Kuvakysymyksiä

Paloautot ruiskuttavat vettä lentokoneen päälle lentokentällä
 1. Do you think that this is an accident? (Next question: why / why not?)
 2. Do you think that the fire trucks are washing the plane?
 3. What do you think will happen next?