Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Koko EU:n kattavat drone-asetukset on julkistettu

Koko Euroopan unionin kattavat drone-asetukset on julkistettu 11.6.2019 ja niitä ryhdytään pääsääntöisesti soveltamaan 1.7.2020 alkaen. Uudet säädökset helpottavat suomalaisten drone-toimijoiden operointia EU-alueella.

Jako miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien välillä poistuu uusien asetusten myötä ja kaikille sovelletaan jatkossa samaa sääntelyä. Samalla poistuu pitkään jatkunut sääntelyn epävarmuus, joka on saattanut hidastaa alan investointeja.  

Suomi on ollut edelläkävijä riskiperusteisessa sääntelyssä ja uudet asetukset tuovat muutoksia toimintaan. - Muutoksina muun muassa jako kaupallisen ja harrastetoiminnan väliltä poistuu, lentokorkeus tippuu 150 metristä 120 metriin ja kaikkien toimijoiden on rekisteröidyttävä, taustoittaa johtava asiantuntija Jukka Hannola, joka valittiin JARUSin, kansainvälisen drone-järjestön, puheenjohtajaksi keväällä. Kaikkia toimijoita koskeva tuleva rekisteriröintivaatimus helpottaa turvallisuusviestintää drone-lennättäjille.  

Uutta on myös toiminnan kategorisointi sen mukaan, kuinka vaativasta operoinnista on kyse. Kategoria määrittää sovellettavat toimenpiteet, joilla riskejä vähennetään hyväksyttävälle tasolle. 

Uusia säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti 1.7.2020 alkaen. Kansalliset täydentävät määrittelyt ovat valmisteilla, ja ne laaditaan toimijoita kuullen.

Lisätietoja  

Drone-infoon (https://www.droneinfo.fi/) on koottu tietoja ja opastusta drone-lennättämisestä.  

Asetus miehittämättömistä ilma-alusjärjestelmistä ja kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjistä (Ulkoinen linkki)

Täytäntöönpanoasetus säännöistä ja menetelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytössä (Ulkoinen linkki)

EASAn (European Union Aviation Safety Agency) tiedote (Ulkoinen linkki) (englanniksi)

Lisätietoja antaa 

Johtava asiantuntija Jukka Hannola, p. 029 534 7063, jukka.hannola(at)traficom.fi, https://twitter.com/JukkaHannola (Ulkoinen linkki)