Kuljettajatutkintojen laatu hyvää - eniten kehitettävää palautteen antamisessa oppilaalle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asiantuntijat auditoivat vuonna 2021 yhteensä yli 250 kuljettajantutkintoa. Valvonnassa ei tullut esiin suuria puutteita eli kuljettajatutkinnot ovat laadukkaita ja tasapuolisia kaikkialla Suomessa. Eniten kehittämiskohteita löytyi palautteen antamisessa ja sen varmistamisessa, että oppilas on varmuudella ymmärtänyt päätöksen perusteet.

Valvonnoissa ei tullut esiin sellaisia seikkoja jotka olisivat haitanneet oppilaan ajosuoritusta tai vaikeuttaneet kokeen läpäisemistä.

Valvonnan kohteena oli 87:n tutkinnonvastaanottajan vastaanottamat kuljettajatutkinnot tai käsittelykokeet eri puolilla Suomea. "Auditointien tarkoituksena on varmistaa, että kuljettajatutkintojen vastaanottamisessa noudatetaan voimassa olevia ohjeita ja että tutkintojenvastaanotto on laadukasta ja tasapuolista kaikissa vastaanottopaikoissa", kertoo Traficomin tiiminvetäjä Tina Forsman-Rantanen.

Tehtyjen auditointien perusteella voidaan sanoa, ettei suuria poikkeamia tai ongelmia esiintynyt. Eniten kehittämiskohteita löytyi palautteen antamisessa ja sen varmistamisessa, että oppilas on varmuudella ymmärtänyt päätöksen perusteet. "Ajokokeen palautteessa on tarkoitus arvioida kokonaisvaltaisesti ajamista, ei ainoastaan listata tehtyjä virheitä. Erityisesti tähän seikkaan kiinnitimme huomiota ja se vaatii vielä kehittämistä. Tässä asiassa on selvästikin parantamisen varaa ja otamme asian huomioon tulevissa koulutuksissa sekä edellytämme palveluntuottajalta asian omavalvontaa", tarkentaa Forsman-Rantanen.

Lisätietoja:

tiiminvetäjä Tina Forsman-Rantanen, tina.forsman-rantanen@traficom.fi , p. 029 534 7121