Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottavat: Valtio tukee kävelyä ja pyöräliikennettä edistäviä infrahankkeita 6,5-11 miljoonalla eurolla. Valtionavustusta myönnetään kuntien katuverkolle tai muihin kunnan maalle sijoittuviin hankkeisiin, joissa parannetaan arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta. Tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä, vähentää liikkumattomuudesta aiheutuvia terveyshaittoja sekä pienentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä.

Valtionavustusta voidaan myöntää yksittäisille kunnille ja kuntien yhteishankkeisiin. Avustusmäärä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2022 klo 16.15.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, jonka tavoitteena on 30 prosentin kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Yksi toimenpiteistä on kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma, jonka avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kuntien katuverkolla. Investointiohjelmasta myönnettiin avustusta kunnille ensimmäisen kerran vuonna 2018. 

Laadukkaita ja houkuttelevia kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita

Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien ja pyöräpysäköinnin rakentamiseen tai parantamiseen. Olosuhteiden ja houkuttelevuuden parantamisella tarkoitetaan laadukkaan kävely- ja pyöräliikenteen infrastruktuurin rakentamista, joka palvelee nykyistä paremmin eri käyttäjäryhmien 
tarpeita.

"Laadukas ja turvallinen liikenneympäristö houkuttelee jo itsessään kävelemään tai pyöräilemään arjen matkoja. Liikenneympäristön kehittäminen paremmin käyttäjien tarpeita huomioivaksi onkin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisen kulmakivi. Investointiohjelman valtionavustushaku toteutetaan nyt viidettä kertaa ja tähän mennessä jo yli 140 hanketta on saanut avustusta", kertoo Traficomin erityisasiantuntija Virpi Ansio.

Fokuksessa olosuhteiden parantaminen ja pyöräpysäköinti

Hakemuksia toivotaan erityisesti hankkeista, joissa:

  • parannetaan kävelyn ja/tai pyöräliikenteen olosuhteita rakentamalla uusia tai kehittämällä olemassa olevia yhteyksiä
  • parannetaan pyöräpysäköintimahdollisuuksia julkisen liikenteen solmupisteissä, liityntäpysäköintikohteissa tai muissa päivittäisen liikkumisen kannalta merkittävissä kohteissa (esim. koulut, päiväkodit, liikuntapaikat, kirjastot).

Hankkeiksi pyritään valitsemaan eri tyyppisiä hakukriteerit täyttäviä hankkeita eri puolilta Suomea. Avustusta voidaan myöntää kunnille, jotka ovat osoittaneet sitoutumisensa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen. 

Lisätietoja

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
erityisasiantuntija Virpi Ansio, p. 029 534 6826, kapy.valtionavustus@traficom.fi

Tieto Traficom kartat -palvelu: Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa vuosina 2018–2021 myönnetyt valtionavustukset kartalla  (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies Tuuli Ojala, p. 050 563 8130, tuuli.ojala@gov.fi

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (Ulkoinen linkki). Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 5/2018