Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa 2020 tuettavat hankkeet on valittu. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi tukea 51 hankkeelle yhteensä 31,5 miljoonaa euroa. Eri puolilla Suomea toteutettavilla hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta kaupunkien ja kuntien katuverkoilla.

Investointiohjelma on yksi liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteistä. Edistämisohjelmalla tavoitellaan 30 prosentin kasvua kävelyn ja pyöräilyn matkamääriin vuoteen 2030 mennessä. 

Kiinnostus kestävän liikkumisen edistämiseen näkyy kunnissa vahvana

Vuoden 2020 lopulla toteutetun kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman määräraha oli ennätyksellinen 31,5 miljoonaa, kun kahtena aiempana vuonna jaossa on ollut 3,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 hakuun saatiin yhteensä 131 hakemusta, ja niissä haettu valtionavustus on yhteensä noin 67,5 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 51:lle hankkeelle ympäri Suomen ja eri kokoisiin kuntiin. Investointiohjelman hankehaku tullaan toteuttamaan myös vuonna 2021.

”On hienoa, että kävelijöiden ja pyöräilijöiden olosuhteiden parantaminen kiinnostaa laajalti. Kaupungit ja kunnat ovat ilmastotyön dynamoja. Nyt pyöräbaanoja ja kävelyteitä rakennetaan 51 hankkeessa eri puolilla Suomea. Lisää rahoitusta on tarjolla vuoden 2021 haussa. Investointiohjelma on myös yksi toimenpiteistä, joita on ehdotettu Fossiilittoman liikenteen tiekarttaluonnoksessa”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

”Olemme iloisia siitä, että kunnissa elää vahva halu edistää kävelyä ja pyöräliikennettä laadukkailla infrahankkeilla. Kannustamme myös parhaiden käytäntöjen jakamiseen kuntien välillä - se auttaa tekemään kestävästä liikkumisesta totta matalammalla kynnyksellä. Kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistävät hankkeet ovat konkreettista ilmasto- ja ympäristötyötä, josta hyötyy jokainen suomalainen”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomista.

Mukana monenlaisia kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta lisääviä hankkeita

Avustuksella tuettiin ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta.

Tukea saaneet hankkeet parantavat kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Niissä rakennetaan muun muassa paikallista tai seudullista pyöräilyn pääväylää, uuden tieliikennelain mukaisia pyöräkatuja, kävelykatuja, kävely- ja pyöräilysiltoja sekä katoksellisia ja/tai runkolukittavia pyöräpysäköintejä.  Lisäksi hankkeissa toteutetaan kävelyn tai pyöräliikenteen opasteita sekä erotellaan kävely ja pyöräily toisistaan omille väylilleen. 

Valittuja hankkeita yhdistää laadukkaiden olosuhteiden kehittämisen lisäksi hakijatahon osoittama sitoutuminen kävelyn ja pyöräilyn pitkäjänteiseen edistämiseen.

Tutustu investointiohjelman 2020 kriteerit parhaiten täyttäneisiin, investointitukea saaneisiin hankkeisiin

Lisätietoja

Liikenne - ja viestintävirasto Traficom:
erityisasiantuntija Virpi Ansio, p. 029 534 6826, virpi.ansio(at)traficom.fi
tiiminvetäjä Nina Frösén, p. 029 534 5279, nina.frosen(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö:
erityisasiantuntija Tuire Valkonen, p. 0295 34 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire