Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kyberturvallisuus ja ympäristövaikutukset mukaan kansalliseen ilmatilapolitiikkaan

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päivittänyt Ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan toimeksiannosta laadittua kansallista ilmatilapolitikkaa. Dokumentin ajantasaistamisen yhteydessä sitä on täydennetty liittämällä kyberturvallisuus ja ympäristövaikutusten huomioiminen ensisijaisiin periaatteisiin ilmatilanhallinnassa ja -suunnittelussa.

Ilmatilapolitiikka luo puitteet, joiden mukaisesti siviili-ilmailuviranomainen kehittää ja jäsentää ilmatilaa sekä varmistaa sen tehokkaan ja joustavan käytön. Ilmatilapolitiikan tarkoituksena on antaa sidosryhmille tietoa siitä, kuinka ilmatilan hallinta ja sen suunnittelu on järjestetty Suomessa.

Ilmatilan- ja ilmaliikenteen hallinnassa otetaan huomioon siviili- ja sotilas-ilmailun sekä maanpuolustuksen tarpeet.

Kansallinen ilmatilapolitiikka

 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kai Väisänen, kai.vaisanen(at)traficom.fi, p. 029 5346 137