Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uusien kuljettajien seurantatutkimuksen perusteella uusimuotoiseen kuljettajakoulutukseen ja -tutkintoon ollaan tyytyväisiä.

Vuoden 2019 tutkimuksen kohderyhmänä olivat sekä ennen ajokorttilain uudistusta, että lakiuudistuksen jälkeen ajo-oikeuden saaneet uudet kuljettajat. Vastauksia saatiin yhteensä 2058, jolloin kyselyn vastausprosentiksi tuli 26 %.

Yleisarvosana kuljettajaopetuksen antamille valmiuksille kohosi kummassakin vastaajajoukossa yli neljään (asteikolla 1-5). Vanhan tutkintorakenteen käyneet kuljettajat antoivat valmiuksille yleisarvosanan 4,4 ja uuden tutkintorakenteen käyneet kuljettajat arvosanan 4,2. Eri osa-alueista selkein ero vastaajien välille tuli arvioitaessa valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamisessa, jossa keskiarvosanat olivat 4,0 ja 3,6.

Vastaajat olivat keskimäärin hieman tyytyväisempiä sekä ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutukseen (EAS) että riskien tunnistamiskoulutuksen teoriaosuuteen, mikäli olivat suorittaneet sen lähiopetuksena verkko-opetuksen sijaan. Riskien tunnistamiskoulutuksen ajo-opetuksen osalta vastaajat olivat selkeästi tyytyväisempiä opetukseen, mikäli olivat suorittaneet sen simulaattorin sijaan liikenteessä.

Tämän tutkimuksen lisäksi, Liikenne- ja viestintävirasto on juuri käynnistämässä LVM.n toimeksiannosta laajempaa tutkimushanketta (Ulkoinen linkki) jossa mm. tullaan selvittämään uuden ajokorttilain turvallisuusvaikutuksia.

Simulaattoriopetus ei vakuuta opetusmuotona – uudet kuljettajat eivät koe sen vastaavan riittävän hyvin todellista liikennetilannetta

Tutkimuksen merkittävämmäksi teemaksi nousi simulaattoriopetus, jonka ei koettu vastaavan riittävän hyvin todellista liikennetilannetta pimeällä ajon ja erityisesti liukkaan kelin ajon harjoituksissa. Yli kolmanneksessa avoimista vastauksista simulaattoriopetukseen oli otettu kantaa ja osuus oli noussut selvästi aiemmista vuosista.

Vastaajista 62 % oli selviytynyt ensimmäisestä ajovuodestaan kokonaan ilman vahinkoja ja rangaistuksia

Kaiken kaikkiaan 62 % vastaajista kertoo selvinneensä ensimmäisestä ajovuodestaan kokonaan ilman vahinkoja ja rangaistuksia. Vastauksien mukana uuden tutkintorakenteen käyneet kuljettajat olivat saaneet keskimäärin vanhan tutkintorakenteen käyneitä kuljettajia hieman vähemmän sakkoja ja huomautuksia ensimmäisen ajovuotensa aikana. Uuden tutkintorakenteen käyneet kuljettajat olivat myös vastauksien mukaan selvinneet vahinkojen määrällä mitattuna hieman vanhan tutkintorakenteen käyneitä kuljettajia paremmin.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Elina Uusitalo, elina.uusitalo@traficom.fi, p. 029 534 5445

Päällikkö Max Fogdell, max.fogdell@traficom.fi, p. 029 534 5357

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kerännyt vuodesta 2001 lähtien tietoa uusien kuljettajien kokemuksista ja menestyksestä liikenteessä ajokortin saamisen jälkeen. Tutkimusaineisto on kerätty kyselytutkimuksella, joka on suunnattu edellisenä vuonna B-kortin suorittaneille kuljettajille.

Uusien kuljettajien seurantatutkimuksen tavoitteena on selvittää vastaajien tyytyväisyyttä kuljettajaopetukseen, arvioida opetuksen antamia valmiuksia itsenäiseen ajamiseen ja seurata uusien kuljettajien liikennemenestystä ensimmäisen ajovuoden aikana liikenteessä.