Laajakaistatuki on vauhdittanut nopeiden yhteyksien saatavuutta Suomessa - valokuituverkkoa lähes 30 000 kilometriä, valtiontukea 60 miljoonaa euroa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on vuodesta 2011 lähtien myöntänyt valtiontukea laajakaistan rakentamishankkeille. Viimeistään alkusyksystä 2022 Nopea laajakaista -hanke saadaan maaliin, kun viimeiset valtiontuet saadaan maksettua. Uusi laajakaistatukiohjelma käynnistyi helmikuussa 2022, jonka myötä valtiontukea on jaossa lähes 50 miljoonaa euroa.

Reilun kymmenen vuoden ajan Traficom on myöntänyt laajakaistarakentamisen valtiontukea Nopea laajakaista -hankkeessa. Maakuntien liitot suunnittelivat maakunnalliset laajakaistarakentamisen hankeohjelmat, joiden tavoitteena oli rakentaa laajakaistaverkkoa yhteensä noin 40 000 kilometriä. Tämä takaisi nopeiden yhteyksien saatavuuden 130 000 haja-asutusalueen kotitaloudelle ja yritysten toimipaikoille.  

"Kattavien, nopeiden ja laadukkaiden yhteyksien tarve on kasvanut vuosi vuodelta", toteaa ylijohtaja Jenni Eskola. "Julkisella tuella on lisätty digitaalista yhdenvertaisuutta alueiden välillä. Tuen avulla on myös lisätty kansalaisten tasa-arvoista kohtelua ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi nopeilla yhteyksillä on lisätty yritysten toimintakykyä ja kuntien elinvoimaisuutta ympäri Suomen", summaa Eskola.

Saatavuustavoite Nopea laajakaista -hankkeessa saavutettiin, kun nopeiden yhteyksien piiriin saatiin yli 130 000 kotitaloutta ja yritysten toimipaikkaa. Uutta valokuituverkkoa saatiin rakennettua hieman tavoitetta vähemmän, noin 27 500 kilometriä. Vuoden 2022 lopussa valtiontukea on maksettu tälle hankkeelle yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Keskeneräiset hankkeet rakennettiin loppuun vuoden 2021 aikana

Vuosi 2021 oli käytännössä keskeneräisten hankkeiden viimeistelyä, kun tukea uusille hankkeille ei enää myönnetty ja verkot tuli rakentaa valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2021 aikana uutta valokuituverkkoa rakennettiin enää hieman yli 500 km, kun vuonna 2020 tahti oli lähes nelinkertainen.

Diagrammi kuvaa Nopea laajakaista-hankkeessa valtiontuella rakennettujen valokuituverkkokilometrien kehitystä vuodesta 2013 vuoteen 2021. 2013 mennessä uutta valokuituverkkoa oli rakennettu 5977 kilometriä. Vuonna 2014 12 000 kilometriä. Vuonna 2015 16 600 kilometriä. Vuonna 2016 19600 kilometriä. Vuonna 2017 20300 kilometriä. Vuonna 2018 21800 kilometriä. Vuonna 2019 25000 kilometriä. Vuonna 2020 27000 kilometriä ja vuonna 2021 27500 kilometriä.
Kuvio 1. Vuosina 2013-2021 valtiontuen avulla rakennetut verkkokilometrit.

Vuoden 2021 aikana rakennettiin valmiiksi lähes 3 500 uutta tilaajaliittymää ja uusia liittymiä myytiin lähes 1 000. Vuoden 2021 lopussa liittymiä oli käytössä noin 46 700, joka on lähes neljännes kaikista Suomen Kuitu kotiin -liittymistä (FTTH). 

V. 2014 myytyjä liittymiä 23400, valmiiksi rakennettuja 11270, kytkettyjä 10400. 2015 myytyjä liittymiä 26700, valmiiksi rakennettu 20800, kytkettyjä 17700. 2016 liittymiä myyty 30300, valmiiksi rakennettu 26200, kytkettyjä 20600. 2017 myytyjä liittymiä 32300, valmiiksi rakennettuja 28900, kytkettyjä 22900. 2018 myytyjä liittymiä 38900, valmiiksi rak. 33000, kytkettyjä 25500. 2019 myytyjä liittymiä 55500, valmiiksi rak. 41100, kytkettyjä 33000. 2020 myytyjä liittymiä 58500, valmiiksi rak. 51900, kytkettyjä
Kuvio 2. Vuoden 2021 lopussa Nopea laajakaista -hankkeessa oli liittymiä myyty hieman vajaa 60 000.

Vuonna 2021 Traficom maksoi valtiontukea noin 2,3 miljoonaa euroa ja tämän vuoden puolella maksettavaa on vielä jäljellä noin 3,6 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen Nopea laajakaista -hanke tulee konkreettisesti tiensä päähän.

Uusi laajakaistatukiohjelma käynnistyi helmikuussa 2022

Uusi laajakaistatukiohjelma käynnistyi, kun laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta tuli voimaan 3.2.2022. Tukiohjelmaa varten Suomi on hakenut EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle on osoitettu 15 miljoonaa euroa. "Tuemme nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista myöntämällä valtiontukea niille alueille, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu", kertoo erityisasiantuntija Aleksandra Partanen.

Uusi tukiohjelma on käynnistynyt vauhdilla. Traficomilta on pyydetty markkina-analyysejä lähes 80 hanke-ehdotuksesta 13 maakuntaliitosta ja ensimmäiset kilpailutuksetkin ovat jo käynnistyneet Pohjois- ja Etelä-Savossa. Lisää kilpailutuksia on luvassa sitä mukaa, kun markkina-analyysejä valmistuu. Markkina-analyysissä Traficom vahvistaa hankealueen tukikelpoiset alueet. "Loppukesästä pääsemme mahdollisesti jo käsittelemään ensimmäisiä uuden hankkeen tukihakemuksia ja tukea ehditään myöntää vielä tämän vuoden puolella kilpailutuksella valituille hankkeen toteuttajille", täsmentää Partanen.

Lisätietoja

Viestintämarkkina-asiantuntija Essi Hytti, p. 029 539 0535, essi.hytti@traficom.fi 

Erityisasiantuntija Aleksandra Partanen, p. 029 539 0529, aleksandra.partanen@traficom.fi, twitter: @ChiliEAP (Ulkoinen linkki)

Taustaa

Laajakaista kaikille 2015 -hanke käynnistyi hallituksen periaatepäätöksellä joulukuussa 2008. Hanke nimettiin myöhemmin Nopea laajakaista -hankkeeksi, joka päättyy vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Uudessa 3.2.2022 käynnistyneessä laajakaistatukiohjelmassa Traficom myöntää valtiontukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiselle, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin, sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin yhteyksiin. Tukea myönnetään maakuntien kilpailutuksessa valituksi tuleville laajakaistaverkon rakentajille. 

Lue lisää uudesta laajakaistatukiohjelmasta (Ulkoinen linkki)